fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Informacja sprawdzane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną

Powyższa instytucja właściwa dla miejsca zamieszkania kandydata na uprawnienia dokonuje kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki. Kieruje nią przewodniczący (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). W jego gestii leży wyznaczenie zespołów egzaminacyjnych, które składają się z 3-5 osób. Oczywiście po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB

Istotnie komisja musi dokonać weryfikacji zgłoszeń na uprawnienia budowlane (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Jeżeli chodzi o wykształcenie, to konieczne jest sprawdzenie, czy nazwa kierunku studiów zgadza się z określeniem zakresu, który wskazany jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest podstawą do kwalifikacji wykształcenia. W przypadku dostarczenia przez kandydata suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów sprawdza się zgodność dokumentacji z określonymi wymaganiami.

Spełnienie wymogu określonego w Rozporządzeniu

Bezsprzecznie wymóg określony w załączniku nr 2 do ww. Rozporządzenia musi zostać spełniony (program z aktami na uprawnienia budowlane). Ma to miejsce, jeżeli nazwa specjalności studiów jest zgodna z zakresem wiedzy oraz umiejętności niezbędnych dla wybranej specjalności uprawnień. Poza tym wymóg jest spełniony wówczas, gdy informacje znajdujące się w wypisie z przebiegu studiów lub suplemencie do dyplomu potwierdzają, iż program studiów obejmował zajęcia wymagane dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień.

Wykształcenie zdobyte poza granicami kraju

Godnym uwagi jest fakt, że ww. wykształcenie uznaje się w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Wniosek o nadanie uprawnień może być wówczas rozpatrywany indywidualnie. Dzieje się tak wówczas, gdy kierunek wykształcenia odbiega od zapisów znajdujących się w rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Rozporządzenie wydano 11 września 2014 r. i dotyczy ono samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie izba dokonuje kwalifikacji na podstawie zaliczonego programu kształcenia (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). W ten sposób ocenia się czy dane wykształcenie jest odpowiednie, czy pokrewne dla specjalności wybranej przez kandydata. Oczywiście po etapie kwalifikacji wykształcenia następuje weryfikacja zrealizowanej praktyki zawodowej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com