fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kierownik budowy to jedna z kilku funkcji, jaką możemy pełnić w ramach samodzielnych funkcji technicznych – oczywiście posiadając uprawnienia budowlane. Kierownik jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego, choć pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w prawie budowlanym dopiero w 1994r. Jaka jest pozostała historia prawa budowlanego? (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Historia prawa budowlanego – pierwsze zapisy

Pierwszych zapisów prawa budowlanego i zabudowy osiedli dotyczących pełnienia samodzielnych funkcji technicznych należy szukać w dokumentach z 1928r. Przepisy doprecyzowano w 1939r. To właśnie wtedy dokonano podziału uprawnień na wykonawcze i projektowe. W tym roku określono także warunki w postaci zdobywania konkretnego wykształcenia i odbycia praktyk do nadania uprawnień budowlanych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Historia prawa budowlanego – nowelizacja z 1961r.

Kolejne zmiany weszły dopiero w 1961r. wraz z nowelizacją prawa budowlanego. Wraz z tym dokumentem nastąpił podział budownictwa na powszechne i specjalne. Do budownictwa powszechnego zakwalifikowano budynki tymczasowe i stałe, małą architekturę ogrodową oraz wodotryski i pomniki. Ponadto w tej kategorii znalazły się także obiekty inżynierskie służące celom szkolnictwa, nauki, kultury, zdrowia, sportu i wypoczynku. W skład budownictwa specjalnego weszły wszystkie obiekty inżynierskie mostowe, drogowe, kolejowe, lotnicze, hydrotechniczne oraz sieci gazowe, cieplne, sanitarne i telekomunikacyjne. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Historia prawa budowlanego – nadawanie uprawnień budowlanych

Budownictwo tamtego okresu umożliwiało zdobycie uprawnień w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-inżynieryjnej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Dano szansę na uprawnienia tylko do projektowania bądź tylko do kierowania pracami budowlanymi. Ponadto w tamtym czasie ustalono, że osoba wykonująca samodzielne funkcje techniczne musi mieć uprawnienia budowlane. Tyczyło się to nie tylko kierownika budowy, prac budowlanych czy projektanta, ale i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz majstra. Za nadawanie uprawnień był odpowiedzialny Komitet Budownictwa i działające w jego imieniu wojewódzkie rady narodowe. Uprawnienia dotyczące budownictwa specjalnego były natomiast udzielane przez odpowiednich ministrów. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com