fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Gwarancja na wykonane prace budowlane

Gwarancja jest to odpowiedzialność sprzedawcy co do jakości zarówno prac jak i rzeczy sprzedawanej przez przedsiębiorc0. Wynika ona z faktu umownego jak i fizycznego zobowiązania się do takiej gwarancji.

W przypadku robót budowlanych gwarantem jest wykonawca prac. Jest on również osobą odpowiedzialną za wystawienie dokumentu gwarancyjnego.

Więcej na temat prac budowlanych znajdziesz na BLOGU oraz na stronie www.uprawnienia-budowlane.com

Gwarancja na roboty a przepisy prawa

Zgodnie z zapisem prawa cywilnego sprzedawca zobowiązuje się  do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jest to rodzaj zobowiązania się sprzedawcy wobec kupującego. Wykonawca robót zobowiązuje się w niej do samodzielnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu sprzedaży w tym wypadku budowli i związanych z nią elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i przeznaczenia obiektu. Zarówno gwarancja jak i rękojmia są rodzajem zabezpieczenia dla kupującego. Daje pewność, że kupowany przez niego przedmiot lub usługa będą zgodne z tym co zagwarantował mu sprzedawca (wykonawca). Dlatego też obie tę definicje niesłusznie stosuje się zamiennie.

Czas trwania gwarancji na roboty budowlane

Gwarancja wynika z pisemnego lub “ustnego” zobowiązania z kupującym a rękojmia przysługuje konsumentowi zgodnie z prawem cywilnym i ustawowym. Oba te zabezpieczenia przysługują kupującemu jednocześnie jednak okres gwarancji ustalany jest przez sprzedającego, a rękojmia regulowana jest przez prawo cywilne i w przypadku prac budowlanych przysługuje na okres 5 lat. Gwarancja obowiązuje już w czasie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu, sprzedawca ustala czas jej trwania i określa wysokość zabezpieczenia.

Gwarancja może mieć różny czas długości trwania. Zapisuje się go w zobowiązaniu umownym. Z reguły przyjmuje się że czas ten opiewa na 10 lat jeśli mowa o pracach konstrukcyjnych. Chodzi tu głownie o stropy, ściany, fundamenty i ich nośność. Dla prac związanych z izolacją, dachem i inne roboty termin gwarancji przyjmuje się na około 3 lata.

Urządzenia które wchodzą w skład wykonania projektu otrzymują gwarancje zgodną z założeniem ich producentów. Ustawowo gwarancja powinna być udzielona do 14 dni od dnia zgłoszenia wady w przypadku gdy jest ona zasadna. Chyba, że w umowie podane jest inaczej. W przeciwnym razie klient może zlecić naprawę innej firmie i żądać od pierwotnego sprzedawcy uregulowania należności za wykonane naprawy.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com