fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Gruz ceglany

Gruz ceglany jako kruszywo był szeroko stosowany w pierwszych latach po wojnie. W dzisiejszych czasach zakres jego stosowania jest bardzo ograniczony. Jest to spowodowane zniknięciem powojennego rumowiska. Cegła rumowiska ma wytrzymałość wahającą się w szerokich granicach. Ich wytrzymałość na ściskanie wynosi średnio 60 kg/cm2. Ciężar objętościowy cegieł wynosi między 1600 a 1960 kg/m. Ich nasiąkliwość wynosi do 30%.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Gruz ceglany
Gruz ceglany

Proces tworzenia kruszywa z gruzu ceglanego

Pierwszym etapem powstawania kruszywa z gruzu ceglanego jest jego selekcja. Należy w tym etapie odrzucić kawałki drewna, węgla oraz inne zanieczyszczenia. Nie trzeba tu rozdzielać zaprawy od cegły. Następnie podlega on rozdrobnieniu na łamaczu. Podczas procesu kruszenia zaprawa ulega silnemu rozdrobnieniu oraz przechodzi do kruszywa, które ma postać piasku. Jest to możliwe, ponieważ posiada ona mniejszą wytrzymałość niż wytrzymałość cegieł. Do frakcji kruszywa, które są najdrobniejsze przechodzą też części pylaste oraz inne zanieczyszczenia, które znajdują się w gruzie.[segregator uprawnienia budowlane]

Własności kruszywa

Kruszywo ceglane, które jest mocno rozdrobnione ma pewne własności hydrauliczne. Są one od dawna znane i były już wykorzystywane w starożytności. W kruszywie gruzowym występują zanieczyszczenia. Z tego powodu nawet najdrobniejsze frakcje zazwyczaj są nieprzydatne do betonu. Ciężar nasypowy kruszywa frakcji dla 4 milimetrowej w stanie luźnym wynosi 900-1000 kg/m3. W przypadku silnie utrzęsionego wynosi 1200 kg/m3. Na skutek działania wody cząstki ilaste pęcznieją z tego powodu struktura wapieni ulega rozluźnieniu. Również spada ich wytrzymałość w stanie nasycenia wodą.[egzamin na uprawnienia budowlane] Do kruszywa nie powinno się stosować wapieni, które pochodzą ze złóż o zbyt cienkiej budowie warstwowej. Taka budowa zawiera w sobie wiele ziarn płaskich oraz wydłużonych.

Normy dla kruszywa wapiennego w Polsce

W Polsce kruszywo wapienne musi spełniać odpowiednie warunki, jeżeli ma być stosowane do betonów. Warunki te zostały opisane w normie branżowej BN-63/6723-02. W normie tej zawarta jest informacja, że otrzymywanie kruszywa powinno mieć miejsce jedynie na drodze przeróbki skał wapiennych, których ciężar objętościowy nie może być większy od 1,8 g/cm3.[akty uprawnienia budowlane] W normie zawarte jest 5 klas kruszywa. Są nimi kruszywa 25,50,70,90 i 110. Są one zróżnicowane ze względu na przeznaczenie do konkretnej marki betonu. Ten podział różni się od ogólnie przyjmowanego podziału kruszyw lekkich. W ich przypadku klasa powiązana jest z wielkością ciężaru nasypowego. W normie zawarte są też wymagania dotyczące skał wapiennych, które są przerabiane na kruszywo.

Skład chemiczny kruszywa

Skład chemiczny kruszywa podawany jest w procentach objętościowych, które są przeliczane na tlenki. Do tych tlenków zalicza się CaO, MgO i SiO2. Rzadko dokonuje się oznaczania pełnego składu chemicznego.[uprawnienia budowlane testy] Niezbędne natomiast jest określanie zawartości składników szkodliwych. Do nich zaliczany jest niespalony węgiel, wolne wapno oraz związki siarki. W celu określenia ilości poszczególnych składników stosuje się metody chemicznej analizy ilościowej. Zawartość niespalonego węgla można określić pośrednio poprzez oznaczenie strat prażeniowych. Straty prażeniowe nie są jednak równoznaczne z występowaniem niespalonego węgla. Organiczne zanieczyszczenia w kruszywach lekkich w zasadzie nie występują.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com