fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Grupa sztucznych tworzyw

Grupę sztucznych tworzyw stosowanych jako wiążące materiały w konstrukcjach i elementach nośnych stanowią plastobetony oraz polimerobetony. Polimerobetonami nazywa się cementowe uszlachetnione zaprawy, mające dodatki polimerów. Modyfikują one własności zapraw (uprawnienia budowlane 2021).

Grupa sztucznych tworzyw
Grupa sztucznych tworzyw

Podstawowe dodatki

Podstawowe dodatki to polioctan winylu, kauczukowe lateksy z uzupełniającymi dodatkami, polichlorek winylu, akrylowe i mocznikowo – melaminowe żywice. Ich wartość wynosi 2-4-20% zawartości cementu. Dodatek w postaci polimeru ma znaczny wpływ na zwiększenie się wytrzymałości danego betonu na rozciąganie oraz zwiększa ogólną przyczepność zaprawy do zwykłego betonu. Polimerobetony używa się przy naprawach uszkodzonych elementów oraz do wykończeniowych robót (program na uprawnienia budowlane). Plastobeton to beton, gdzie cementowe spoiwo zostało zastąpione syntetycznymi żywicami. Nadaje się on do wyrabiania prefabrykatów oraz budowlanych elementów. Jako kruszywo do plastobetonów stosuje się kwarcowej mączki, a jako spoiw epoksydowych żywic, furfulowo – octanowych i poliestrowych.

Materiały o akustycznej izolacji

Materiały do akustycznej izolacji mają na celu zabezpieczyć pomieszczenia w prefabrykowanych budynkach przed zewnętrznymi i wewnętrznymi hałasami. Akustyczna izolacja jest tym bardziej skuteczna, im cięższy jest zastosowany na ścianach oraz stropach materiał (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Z tego względu ściany w prefabrykowanych budowlach są dużo lżejsze niż w przypadku tradycyjnych. Na akustyczną izolację takich budynków trzeba zwrócić szczególną uwagę. Słaba wartość izolacyjna ścian w prefabrykowanych budynkach można podnieść poprzez odpowiedni układ warstw i zwiększenie ich liczby, podniesienie ich szczelności, zastosowanie przekładek elastycznych, a także zastosowanie szczelin w ścianie. W takim wypadku otrzymamy akustyczność izolacyjną, jaka jest wymagana zgodnie z normą PN-54/B-02151.

Zalety oraz zastosowanie plastobetonu

Najważniejsze z zalet plastobetonu, które znajdują się w stadium prób oraz w pierwszych zastosowaniach to: większa od 2,5 do 4 razy wytrzymałość związana ze ściskaniem w stosunku do wytrzymałości betonów w cementowym spoiwie czy osiągnięcie wytrzymałości po jednym dniu, która jest równa wytrzymałości cementowego betonu po 28 dniach. Innymi zaletami jest też dwukrotnie większa przyczepność do stali, niż w przypadku zwykłego betonu, całkowita szczelność, wodo i gazo przepuszczalność oraz nasiąkliwość, a także odporność na benzynę oraz inne chemiczne czynniki. Plastobeton znajduje zastosowanie do nośnych cienkościennych konstrukcji oraz przy zbiornikach (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Obecnie przeszkodę, w związku z którą nie można wprowadzić do budownictwa plastobetonu stanowi jego wysoki koszt. Jest on znacznie wyższy niż koszt zwykłego betonu. Przy wykonaniu złączy w prefabrykowanych konstrukcjach stosuje się epoksydowe żywice. Takie żywice stosuje się również do iniekcji przy naprawach uszkodzeń w betonach, rys oraz w celu wzmocnienia konstrukcji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com