fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Grunty w projekcie budowlanym są czynnikiem, który jest niezależny od projektanta. Przez to, że jest on narzucony przez przyrodę to projektant w pewnym stopniu musi się do niego dostosować. Z tego właśnie powodu niezbędne jest poznanie wpływów warunków inżyniersko-geologicznych na proces projektowania oraz wykonywania fundamentów. Należy również badać wpływ na eksploatację obiektu już po jego wykonaniu. Na podstawie powyższych informacji należy ustalić warunki, które muszą być spełnione przez fundament.[akty uprawnienia budowlane]

Grunty
Grunty

Warunki dla fundamentów

Pierwszym z warunków jakie musi spełniać fundament jest fakt, że powinien on przekazywać obciążenia na grunt w taki sposób, żeby jego nośność nie została przekroczona. Oznacza to, że nie może dochodzić tu do wypierania gruntu spod podstaw fundamentu. Fundament powinno się projektować tak, żeby różnice w osiadaniu poszczególnych z elementów, które wywołują dodatkowe naprężenia w konstrukcji naziemnej nie powodowały powstawania naprężeń, które będą przekraczać wytrzymałości materiału konstrukcji. Całkowite osiadanie natomiast nie może wpływać ujemnie na eksploatację budynku.[egzamin na uprawnienia budowlane] W przypadku konstrukcji żelbetowych na które działają siły poziome to fundament musi zostać dostatecznie zabezpieczony przez przesuwaniem się w płaszczyźnie posadowienia podstawy, obrotem dookoła krawędzi czołowe, obrotem wraz z bryłą gruntu jego podstawy oraz obsunięciem się całości uskoku znajdującego się wzdłuż powierzchni poślizgu, która obejmuje konstrukcję podpierającą naziom wraz z przyległą bryłą grunt. W konstrukcjach żelbetowych fundamenty powinny mieć izolację w celu zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwymi wpływami wody gruntowej. Oprócz tego powinno się je wykonywać z materiałów, które zapewnią odporność fundamentów na agresywne działanie wody.[segregator uprawnienia budowlane]

Fundamenty konkretnych obiektów

W przypadku obiektów hydrotechnicznych, do których zaliczamy zapory wodne czy jazy powinno się fundamenty projektować w taki sposób, żeby zapewniały one możliwość utrzymywania potrzebnej wysokości piętrzenia wody w zbiorniku lub rzece. W przypadku podpór mostowych fundamenty powinny być dostatecznie głęboko posadowione. Powinno mieć to miejsce poniżej dolnej rzędnej ruchomego rumowiska. Dzięki temu nie będzie grozić podmycie.[uprawnienia budowlane]

Wybór sposobu posadowienia obiektu

O wyborze najbardziej odpowiedniego sposobu posadowienia obiektu, który projektujemy decyduje kilka czynników. Są nimi po pierwsze rodzaj obiektu, jego przeznaczenie, charakter oraz wielkość obciążenia. Oprócz tego bierzemy pod uwagę warunki gruntowe, wodne oraz techniczno-ekonomiczne. Jeśli chodzi o pierwszy czynnik to ustala się obciążenia własne oraz użytkowe, które są przekazywane przez konstrukcję na fundament.[uprawnienia budowlane testy] Należą do nich obciążenia stał, obciążenia statyczne ruchome, obciążenia dynamiczne, obciążenia poziome oraz obciążenia pionowe. Grunt również wpływa na sposób posadowienia obiektu. W przypadku mostów ma on wpływ na wybór jego konstrukcji. Ściśliwość jaką charakteryzuje się grunt ma mniejsze znaczenie w przypadku mostów belkowych. W przypadku dużej oraz niejednakowej ściśliwości gruntu może dochodzić do zaniechania bezpośredniego posadowienia podpór mostu łukowego. Powinno się zwracać również uwagę na to, że obciążenie stałe ma decydujący wpływ na ostateczną wielkość osiadania fundamentów. Wpływ obciążeń ruchomych jest natomiast nieznaczny. W celu ustalenia pełnej charakterystyki obiektu powinno się wybrać z jakich materiałów fundament ma zostać wykonany.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com