fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Głębokość w niecki osiadania

Głębokość w niecki osiadania, inaczej zwana wielkością osiadania terenu górniczego dla samej konstrukcji budowli nie jest bardzo istotna. Jednak inaczej ma się to w przypadku urządzeń służących do odwodnienia terenu.[uprawnienia budowlane] Zwłaszcza gdy mają one małe spadki, które pod wpływem osiadania podłoża mogą przybierać dowolny kierunek. Jeśli chodzi o budowlę dla nich znaczenie ma forma oraz wielkość odkształceń danego terenu, które umiejscowione są w obrębie obrzeża niecki osiadania.

Głębokość w niecki osiadania
Głębokość w niecki osiadania

Niecka wymiary

Podczas procesu eksploatacji górniczej powierzchnia niecki narasta. Skutkuje to przesuwaniem się za frontem eksploatacji jej falistych obrzeży. Takie działania powodują zmienne wychylenia z pionu i nierównomierne obniżanie się terenu na których umiejscowione są budynki.[uprawnienia budowlane testy]

Klasyfikacja przydatności terenu górniczego do zabudowy

Za pomocą klasyfikacji możemy określić stopień przydatności terenu górniczego do zabudowy.  Nie wliczają się do niej jednak tereny, które mają nieregularne odkształcenia. W szczególności mowa tu o pasach nad wychodniami uskoków i obszarach, gdzie jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia szczelin, stopni lub zapadlisk. Jeżeli na terenie zakwalifikowanym istnieje szansa wystąpienia wyżej wymienionych niepożądanych zjawisk to tereny te oznacza się w opiniach górniczych literą a obok cyfry charakteryzującej daną kategorię. 

Filary ochronne

Filary ochronne chronią przed szkodliwym wpływem eksploatacji górniczej. W szczególności tyczy się to terenów przeznaczonych dla czułych na ruchy podłoża obiektów gospodarczych. W celu ochrony pozostawia się pod terenami w pokładach części nienaruszonych złóż właśnie te filary. Mogą mieć one rozległe granice, które wynikają z warunków rozprzestrzeniania się ruchów nakładu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Głównie chodzi tu o ich kąt oraz głębokość. Jeśli chodzi o pełzanie zazwyczaj występuje ono w głębi filarów ochronnych i zanika w miarę oddalania się od granic filarów. Jeżeli obiekty są umieszczone bezpośrednio na filarze w pobliżu jego granicy mogą przejmować wpływy eksploatacji górniczej. Przykładowo może się to objawiać wartością rzeczywistego kąta mniejszego od przyjętego do obliczeń lub w przypadku przekroczenia przez eksploatację podkładu granicy wyznaczonego w nim filara.[segregator uprawnienia budowlane]

Zjawisko tąpania

Zjawisko tąpania jest kolejnym występującym na terenach górniczych. Są to wstrząsy podziemne z jednoczesnym wydawaniem odgłosów. Wywołuje je pękanie mocnych i sprężystych skał, które spowodowane jest naruszeniem równowagi sił w górotworze. Na zaburzenie tej równowagi wpływa eksploatacja złóż i ruchy. Podziemne zawały mogą być wywoływane przez tąpania. Zjawisko to może niekiedy wpływać na budowlę zbliżenie do trzęsienia ziemi. Przy występowaniu zjawiska tąpnięć wzbudzają się przyśpieszenia. Ma to wpływ na obliczenia sił masowych poszczególnych elementów budowli oraz stateczność i wytrzymałość konstrukcji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Projektowanie budowli na terenach górniczych

Podczas procesu projektowania konstrukcji na terenach górniczych trzeba uwzględniać obowiązujące warunki pracy konstrukcji i przewidywane ruchy terenu, które są spowodowane właśnie eksploatacją górniczą. Usytuowanie, schemat statyczny i rozwiązania konstrukcyjne elementów nośnych muszą być odpowiednio dopasowane do warunków górniczych. Nie powinno stawiać się konstrukcji przemysłowych w zasięgu działania frontu eksploatacji. Przykładem takiego miejsca są granice filarów ochronnych, pasy uskokowe czy tereny 5 i 6 kategorii.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com