fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Geotechniczne rozpoznanie przed rozpoczęciem prac budowlanych

Podczas rozpoznania geotechnicznego wiodącą metodą powinny być testy in situ. Wszystkie budowlane obiekty mają bezpośredni kontakt z gruntem. Osiadanie fundamentów powstaje w związku z obciążeniami, które przenoszą się na grunt, co powoduje powstawanie odkształceń. Przemieszczające się fundamenty powodują, że w rozkładzie wewnętrznych sił zachodzą zmiany oraz inne konstrukcyjne odkształcenia. Chcąc zaprojektować poprawnie konstrukcję w pierwszej kolejności należy dokonać rozpoznania gruntowego podłoża. Badania przeprowadza się za pomocą tradycyjnej metody, która polega na odwiertach. Za ich pomocą uzyskuje się informację odnośnie rodzaju gruntu. Korzystając z tej metody można pobrać próbki do laboratoryjnych badań. W czasie, gdy pobiera się próbki często zachowując nawet wysoki reżim, struktura gruntu narusza się a wilgotność zmienia. W związku z tym, chcąc otrzymać poprawne i miarodajne parametry należy przebadać dużą liczbę próbek.(informacje na temat egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Geotechniczne rozpoznanie przed rozpoczęciem prac budowlanych
Geotechniczne rozpoznanie przed rozpoczęciem prac budowlanych

Co nam daje sondowanie?

Sondowanie oprócz możliwości dostarczenia liczbowych danych pozwala również określić granice warstw. Za jego pomocą można otrzymać również zbliżone rozpoznanie rodzaju badanego gruntu. Na podstawie otrzymanych wyników opracowuje się geotechniczne przekroje. Wyniki pozwalają również dobrze zobrazować, jak zmienia się podłoże. Metoda projektowania na podstawie bezpośrednich wyników z przeprowadzonych badań in situ jest powszechnie stosowana i ciągle rozwija się.(materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne).

Sondowanie CPT i CPTU

Najczęściej stosowaną oraz najbardziej uniwersalną metodą do wykonania badań in situ jest statyczne sondowanie CPTU oraz CPT. Prowadząc testy CPT muszą być one wykonane jako ciągły pomiar związany z oporem stożka oraz tarcia na bocznicy. Wykonując test CPT dodatkowo należy także wykonać w porach pomiar ciśnienia wody. Chcąc wcisnąć stożek korzysta się w tym celu z penetrometrów. W związku z dużym oporem wykorzystuje się również ciężkie rodzaje samochodów CPT Truck. W Polsce do tego celu używa się samobieżne urządzenia. Pozwalają one równoważyć siłę związaną z wciskaniem za pomocą zakotwień znajdujących się w gruncie. Elektryczne czujniki rejestrują opory i wyświetlają je w rzeczywistym czasie za pomocą oprogramowania na komputerze. (uprawnienia architektoniczne).

Metody badania gruntu

Na świecie obecnie zostało opracowane wiele metod badań gruntów terenowych. W czasie ich wykonywania rejestrują się określone poziomy parametrów. Patrząc na badania wykonywane za pomocą sondowania, można wyróżnić statycznie wkręcane i wciskane oraz udarowo – obrotowe i wbijanie dynamiczne. Badania pochodne od sondowania to badania sejsmiczne, płaskim dylatometrem, presjometrem Menarda oraz in situ. Najpopularniejsza i najprostsza metoda to dynamiczne sondowanie. Polega ono na wbijaniu stożka w grunt. Mają one określoną geometrię. Wbijanie odbywa się przy pomocy obciążnika, który posiada ustaloną masę. W wyniku przeprowadzonych testów otrzymuje się liczbę uderzeń, jaka jest potrzebna na wpęd. Dynamiczny rodzaj sondowania wykorzystuje się, chcąc określić poziom zagęszczenia piaszczystych rodzimych gruntów albo wskaźnika zagęszczenia nasypowych rodzajów gruntów. (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com