fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Lokalizacja garaży

Im bardziej rośnie motoryzacja, tym bardziej problematyczne staje się garażowanie (testy 2021 uprawnienia). Dotyczy to w szczególności projektowania zespołów osiedlowych oraz wielkomiejskich. Bez większych problemów odbywa się:

– lokalizacja garaży indywidualnych poza zorganizowaniem dojazdu,

– racjonalne wygospodarowanie działki,

– wbudowanie garażu w kubaturę mieszkaniową.

Garaże - lokalizacja
lokalizacja garażu

Z kolei w przypadku garaży osiedlowych należy brać pod uwagę trudne warunki. Powinny one przede wszystkim tworzyć równomierną sieć w stosunku do obsługiwanych zespołów mieszkaniowych. Odległość garażu od mieszkania właściciela nie powinna być większa niż 500 m przy najkorzystniejszym połączeniu głównymi arteriami komunikacyjnymi.

Biorąc pod uwagę względy sanitarno-higieniczne należy:

– stosować pasy zieleni izolacyjnej,

– przestrzegać minimalne odległości od zabudowy mieszkaniowej.

Najczęściej jest tak, że garaże osiedlowe umieszcza się:

– na obwodzie jednostek sąsiedzkich lub bloków,

– w pasie izolacyjnym pomiędzy arteriami a wnętrzem przy wjazdach do osiedla.

W przypadku dużych osiedli miejskich garaże z reguły są wielopiętrowe bądź podziemne. Umiejscawia się je w zatokach szerokich arterii komunikacyjnych. Dzięki temu możliwe jest umieszczenie zjazdu oraz wyjazdu samochodów w taki sposób, żeby nie kolidowały one z szybkim ruchem. Tego typu garaże należy umiejscawiać na obszarach, które spełniają funkcje handlowe, turystyczne czy mieszkaniowe.

W tych krajach, które charakteryzują się wysoką ceną działek budowlanych, garaże należy umieścić pod większymi placami, parkingami, bulwarami lub nawet budynkami. W sytuacji, kiedy lokalizacja garaży w środku miast jest niemożliwa, to należy je wybudować na obwodzie miast, czyli przy obwodnicach miejskich. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że konieczne jest zachowanie warunków szybkiego i korzystnego dojazdu do centrum środkami komunikacji masowej.

Typy garaży z uwzględnieniem sposobu przechowywania samochodów oraz rozwiązań konstrukcyjnych

Garaże można podzielić w zależności od sposobu przechowywania samochodów i rozwiązania konstrukcyjne (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). W zależności od sposobu przechowywania samochodu dzieli się garaże zespołowe na:

a) boksowe:

– zespół izolowanych pomieszczeń – boksów,

– jednorzędowe – na 1 lub 2 samochody,

– dwurzędowe – na 2-4 samochody,

– posiadają osobny wjazd z zewnątrz,

– jego konstrukcja operuje jednakową rozpiętością, stąd liczba rodzajów elementów jest tu minimalna,

– wielkość powierzchni komunikacyjnej wewnętrznej eliminuje się kosztem powierzchni placu i dojazdów zewnętrznych,

b) halowe:

– jednoprzestrzenne wnętrze,

– posiada ono wyznaczone stanowiska, przestrzeń komunikacyjną wewnętrzną, rozdzielony wjazd lub wyjazd,

– konstrukcja jest z reguły ażurowa o siatce słupów na wielokrotnościach modułu funkcjonalnego,

– konstrukcja w garażach parterowych jest jednoprzęsłowa o dużych rozpiętościach dźwigarów stropowych.

c) mieszane:

-jest to połączenie obu typów podstawowych,

– typ mieszany polega na tym, że wydziela się boksy we wspólnej hali lub stosuje się w różnych częściach budynku różnych typów (uprawnienia architektoniczne 2021).

– konstrukcja: system konstrukcji halowej bądź jest to konstrukcja płytowa albo wielkopłytowa; w tym przypadku boksy są oddzielone w części przegrodami ciężkimi, które stanowią pionowe elementy konstrukcji.

Podstawowa przesłanka projektowania pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych

Podstawową przesłanką projektowania pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych są:

– wymiary samochodu,

– wymiary pochodne, które wiążą się z jego ruchem, np. promienie skrętu.

Z kolei wymiary statyczne przedstawiają się następująco:

– długość samochodów osobowych nie przekracza 600 cm, ciężarowych 860 cm, autobusów 1100 cm,

– szerokość samochodów osobowych nie przekracza na ogół 200 cm, ciężarowych i autobusów 250 cm,

– wysokość samochodów osobowych nie przekracza 200 cm, samochodów ciężarowych i autobusów 300 cm (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com