fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podmurowanie istniejących fundamentów

Podczas ich pogłębiania warto robić mijankowo odstępami długości 1+1,25 m na zaprawie cementowej. Patrząc na typ wykorzystanych do murowania części, warto pamiętać o pewnych regułach.

W murach normalnych obszerność spoin poziomych musi równać się 12mm i nie powinna przekraczać 17mm, a zniżać się poniżej 10mm. Spoiny pionowe muszą posiadać grubość 10mm i nie powinny być bardziej obszerne od 15mm i cieńsze od 5mm. Dla filarów o średnicy 0.3m2 czy mniejsze, przenoszące masę użytkową, maksymalne odchylenia w obszerności spoin warto pomniejszyć o połowę. W ścianach zbrojonych poprzecznie obszerność spoin, w jakich umieszcza się zbrojenie, musi być chociaż o 4mm większa niż grubość zbrojenia podczas pamiętania o największej obszerności spoiny 17mm. W ścianach jakich nie będzie się tynkować czy spoinować, spoiny w licu muru muszą być w pełni zapełnione zaprawą. (uprawnienia budowlane kontakt)

Fundamenty i mury nośne
Fundamenty i mury nośne

Mury nośne

W murach nośnych jakie będą tynkowane czy spoinowane, spoiny zostawia się nie zapełnione na głębokość 5-10mm. Ilość cegieł połówkowych w ścianach nośnych niezbrojnych nie powinna być większa od 15%, a w murach nośnych zbrojnych 10%. (uprawnienia budowlane 2021) Pozwala się na skorzystanie z połówek oraz cegieł ułamkowych w liczbie do 50% w murach najwyższego piętra i na poddaszu, z pominięciem ścian ognioodpornych. Nie można zastępować pełnych cegieł połówkami w słupach i kolumnach. Połówki i cegły ułamkowe powinny być używane w tych obiektach w ilościach potrzebnych do otrzymania dobrego wiązania. Typ i markę zaprawy warto wykorzystywać wedle z planem. Obszerność ścian określa plan. (uprawnienia budowlane program)

Odchylenia obszerności ścian dla ścian całych o obszerności ćwierć, pół i jedne cegły nie powinny być większe od wielkości maksymalnych odchyleń od właściwych pomiarów cegły wykorzystanej do wybranego muru. W przypadku grubości muru powyżej jednej cegły, maksymalna odchyłka dla ścian całych równa się +10mm, a dla ścian szczelinowych +15mm.

Prace murowe

Muszą być przeprowadzane wedle zapieczętowanej dokumentacji planowo-finansowej. (akty prawne uprawnienia budowlane) W sytuacji ujawnienia błędów w dokumentacji czy pojawienia się okoliczności jakie zmuszają do przerwania współpracy z planem, losy dalszego wykonywania prac ustala inspektor nadzoru. Tworzywa wykorzystane do prac murowych muszą odpowiadać warunkom technicznym. Cegła i części umieszczane na zaprawie muszą być wyczyszczone. Cegłę i części porowate suche warto przed umieszczeniem zwilżyć wodą.  Mury warto rozmieszczać rzędami, z pamiętaniem o wiązaniu, grubości spoin i utrzymaniem pionu i poziomu. Mury trzeba wznosić jak najrówniej się da. Różnica poziomu różnych elementów ściany podczas stawiania obiektu nie może być większa 4m dla murów z cegły oraz 3m dla murów z bloków i pustaków. Kiedy jesteśmy zmuszeni do użycia większej rozbieżności poziomów, warto rozstawić strzępia uciekające czy zacząć używać przerw dylatacyjnych. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Mury licowane licówką

Przy ścianach licowanych licówką o pomiarach jedne cegły czy takich, jakie pozwalają na związanie z murem, rząd licowy musi być murowany wraz z pełnym murem na tej samej zaprawie. (program egzaminu na uprawnienia) Najniższy czas od zaczęcia muru niższego piętra do zaczęcia na tym samym odstępie prac muru kolejnego piętra zależy od typu zaprawy i rosłości muru niższego piętra. Wnęki i wgłębienia instalacyjne trzeba robić w tym samym czasie ze stawianym murem.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com