fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na egzaminie na uprawnienia budowlane (zarówno w części ustnej jak i pisemnej) spotkasz pytania o fundamentowanie. Kilka z nich zamieściliśmy poniżej z odpowiedziami.

  • Kiedy nośność grupy pali wprowadzonych w grunty spoiste jest równa się sumie nośności pali pojedynczych? Odp: wtedy kiedy strefy naprężeń nie zachodzą na siebie.

 

Fundamentowanie
Fundamentowanie

 • Jakie sposoby wykonywania pali wierconych wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)? Odp: w rurach obsadowych wyciąganych, z pozostawieniem rur obsadowych w gruncie, w zawiesinie iłowej, metodą obrotowo-ssącą z płuczką wodną,
 • Jakie sposoby wykonywania pali prefabrykowanych, stalowych z dnem zamkniętym i stalowych z profili wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)? Odp: wbijane, wpłukiwane, wwibrowywane
 • W jakich przypadkach pale ściskane należy dodatkowo obliczać na wyboczenie? Odp: wystają ponad grunt, lub przechodzą przez namuły i torfy
 • Jakie rodzaje stanów granicznych użytkowania wyróżnia norma? Odp: osiadanie, odkształcenie i przechylenie
 • W jakim celu wykonuje się próbne obciążenie pali? Odp: w celu potwierdzenia obliczeń nośności pala
 • Co jest podstawą do ewentualnych zmian w projekcie palowania? Odp:wyniki próbnych obciążeń pali
 • W jakich miejscach, we wszystkich przypadkach, należy poddawać pale próbnemu obciążeniu? Odp: kiedy liczba pali przekracza 25 sztuk, w miejscach o najniekorzystniejszych warunkach geotechnicznych
 • Kiedy próbnych obciążeń pali można nie wykonywać? Odp: kiedy liczba pali nie jest większa niż 25 sztuk a nośność podłoża oraz jakość wykonania pali nie budzą zastrzeżeń.
 • Jakimi stopniami powinno wzrastać obciążenie i ile powinno być stopni obciążeń przy próbnym obciążeniu pali na wciskanie? Odp: od 1/8 do 1/12 obliczeniowej nośności pala wciskanego i stopni nie powinno być mniej niż 10
 • Jakimi stopniami powinno wzrastać obciążenie i ile powinno być stopni obciążeń przy próbnym wyciąganiu pali? Odp: od 1/15 do 1/20 obliczeniowej nośności pala wyciąganego i stopni nie powinno być mniej niż 10
 • Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala? Odp:od rodzaju grunt i stopnia (zagęszczenia lub plastyczności) od 10m
 • Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala? Odp: od rodzaju grunt i stopnia (zagęszczenia lub plastyczności) od 5m
 • W jakim gruntach uwzględnia się wpływ średnicy pala na wartość jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala i głębokość krytyczną? Odp:w gruntach niespoistych średnio zagęszcz. I zagęszczonych
 • Kiedy przy obliczaniu pala ściskanego na wyboczenie można uważać że jest on przegubowo podparty w gruncie? Odp: jeżeli pal zagłębiony jest w gruncie na głębokość 3,5m i mniejszą.(w grunt nośny)
 • Kiedy przy obliczaniu pala ściskanego na wyboczenie można uważać że jest on utwierdzony w gruncie? Odp:jeżeli pal jest zagłębiony na głębokość powyżej 3,5m(w grunt nośny)
 • W jakich przypadkach nośność grupy pali równa się sumie nośności pali pojedynczych, niezależnie od ich rozstawu? Odp: pale opierają się na skale, gdy końce pali są zagłębione co najmniej 1 m w grunty gruboziarniste, piaski grube, spoiste zwarte, wbijane bez wpłukiwania.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com