Formowanie kolumn

Uformowanie

Kolumny zrobione są jako prefabrykaty na pełną rosłość. Pełna rosłość kolumn centralnych równa się 15,15m, w tym rosłość elementu powyżej belki podsuwnicowej bywa równa 4.35m. Masa kolumny równa się 24,700 KG. Podczas użycia sprzętu montującego masywnego rodzaju unoszenie i umieszczenie w podstawie części i masie nie pokazuje komplikacji. (uprawnienia budowlane kontakt) Podczas zestawienia budowli rozpatrywanej tu kolumny z budowlą kolumny w odlewni, w jakiej przez brak sprzętu o potrzebnym udźwigu warto by rozdzielić kolumnę na dwa elementy, niższą z żelbetu i wyższą stalową, widoczna bywa przewaga budowli zrobionej z jednolitego tworzywa, jaka skupia się na pozbyciu się trudnego w kształtowaniu i montowaniu węzła zestawiającego oba elementy kolumny. Wytworzenie więc odpowiednich maszyn do prefabrykacji bywa ważne dla ułatwienia budowy. (uprawnienia budowlane 2022)

Formowanie kolumn
Formowanie kolumn

Zbrojenie kolumny

Zbrojenie kolumny bywa łatwe i nie potrzeba do tego naświetlania. Uformowanie jednak betonu kolumn odbiega od standardowych używanych wzorów zwykle używanych i potrzeba przez to innych sposobów. Kolumna posiada występu w obu prostopadłych do siebie kierunkach, przez co kształty nie powinny być ograniczane tylko do deskowań na bokach. W tej sytuacji wszystkie nawierzchnie kolumny muszą zostać oznaczone jako ta, jaka ma dostawać do podłoża betonowego podczas kształtowania. Podczas wybierania  większego boku w podłożu warto zrobić trzy wgłębienia dla wsporników z właściwymi dla nich uformowaniami i wygładzeniami płaszczyzn. (uprawnienia budowlane program) W tej sytuacji deskowanie boczne posiada rosłość 65cm. Podczas wybierania jednego z boków węższych, da się nie robić wgłębień w nawierzchni, ale będzie to kosztem dwa razy większego wykorzystania drewna, a że nie ma go dużo, pierwsza opcja jest lepsza.

Kawałek wygiętego zbrojenia

Element wygiętego zbrojenia i strzemion była odsłonięta poprzez zrobienie w górnej półce nacięcia o średnicy 6x55cm. Nacięcie to i odsłonięte zbrojenie przydają się do przewiązania dźwigara z gzymsowymi częściami podłużnymi. Przeguby podczas zestawień dźwigarów z kolumnami były zrobione przez nałożenie dźwigarów na wystające z głowic kolumn trzpienie o przekroju 24mm i zamknięcie luk na trzpienie zaprawą. (akty prawne uprawnienia budowlane) Budowla dźwigara dachowego jednospadowego używana w nawie bocznej nie jest inna od dźwigara w nawie centralnej.

Żelbetowe dźwigary

Żelbetowe dźwigary pełnomurowe o średnicach teowych robione są zwykle w kształtach z drewna blisko punktu umieszczenia w budowli i w zasięgu dźwigu montującego. Podczas zestawienia z dźwigarami kratowymi pokazują ona, że zrobienie prefabrykatów może być trudne. Muszą one być stawiane w pozycji pionowej, podczas czego boczne zewnętrzne deskowanie musi być kaflem o stałej długości. Po wypełnieniu kształtów betonem na rosłość 10cm warto umieszczać kształty środkowe, zestawione z kafli bocznych środkowych i kafli frontowych w dwóch poziomach. Kafle frontowe warto zrobić z oddzielnych kawałków dla ułatwienia ich umieszczania i demontowania bez wyginania do góry zbrojenia wyższego. Minusem bywa wielka liczba prac monolitycznych. (program egzaminu na uprawnienia) Pełna liczba betonu w belce podsuwnicowej jednego przęsła to blisko 3,28 nr, w tym prefabrykat zajmuje 2.17, a beton monolityczny 1,11. Do wszystkich węzłów podporowych belek warto dodać 1,11 nr betonu z uniesieniem go na rosłość 9m. Wydatek drewna podczas robienia robót monolitycznych nie bywa tak duży, ponieważ zajmuje on tylko deskowanie boczne o niedużych płaszczyznach. Przez to, że belki podsuwnicowe podejmują swoje główne obciążenie tylko po oddaniu konstrukcji do użytku, te prace monolityczne nie stopują robót montażowych. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *