fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W przypadku egzaminu na ww. uprawnienia, to dzieli się on na dwa etapy. I tak wyróżniamy część pisemną oraz ustną. Egzamin pisemny ma formę testu, w którym zaznacza się jedną odpowiedź spośród trzech możliwych. Warto dobrze rozplanować sobie czas aby starczyło go na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Istotnie, przyjmuje się, że na jedno pytanie zdający ma około 1,5 minuty (egzamin na uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest to, że zdający w całej Polsce przystępują do egzaminu w tym samym terminie oraz o tej samej godzinie.

Etapy egzaminu na uprawnienia budowlane

Część pisemna egzaminu

Od tego, jak kandydat napisze egzamin pisemny zależy, czy zostanie dopuszczony do części ustnej. Powyżej przedstawiono niektóre informacje związane z egzaminem pisemnym. Należy jeszcze wspomnieć, iż składa się od z 30 do 90 pytań. Ilość pytań jest uzależniona od specjalizacji oraz zakresu uprawnień, o które ubiega się kandydat. Tutaj sprawdza się znajomość ustawy Prawo budowlane oraz wszystkich ustaw odpowiadających wybranemu przez zdającego zakresowi specjalności uprawnień budowlanych. Poza tym na tym etapie weryfikuje się wiedzę z zakresu BHP przy pracach budowlanych (program na uprawnienia budowlane). Jak również znajomość przepisów związanych z postępowaniem administracyjnym.

Wymagane minimum – 75%

Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest napisanie egzaminu na 100%. Jednak już 75% poprawnych odpowiedzi wystarczy, aby uzyskać z niego pozytywną ocenę (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Wówczas możliwe jest przejście do kolejnego etapu, czyli egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. Kandydat losuje przed egzaminem zestaw pytań, na które będzie musiał udzielić odpowiedzi. Taki zestaw składa się z 5 do 10 pytań.

Weryfikacja wiedzy kandydata podczas egzaminu ustnego

Istotnie, ta część egzaminu na uprawnienia budowlane jest bardziej stresująca. Kandydat musi bowiem udzielać odpowiedzi ustnych przed komisją. Tutaj sprawdza się przede wszystkim różnego rodzaju umiejętności praktyczne. Weryfikacji zostaje poddana umiejętność kandydata w zakresie posługiwania się przepisami prawa w praktyce. Jak również umiejętność wykorzystania wiedzy technicznej w praktyce dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Natomiast jedno z pytań jest typowo praktyczne (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Kandydat może zostać poproszony o wykonanie zadania projektowego lub rozwiązanie zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com