fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Do elementów pomocniczych zajezdni zalicza się:

– kotłownie c.o.,

– stację trafo,

– strażnicę przeciwpożarową (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Najczęściej są one typowe wolnostojące bądź wbudowane.

Jedynymi różnicami pomiędzy wewnętrzną stacją paliw oraz publiczną stacją paliw są:

– większa specjalizacja,

– brak sprzedaży akcesoriów.

 Zajezdnia dodatkowo wyposażona jest w budowle pomocnicze. Takimi budowlami są np.:

– osadniki piasku i tłuszczu,

– podziemne i otwarte zbiorniki wody,

– estakady,

– myjnie otwarte,

– kanały,

– słupy i maszty oświetleniowe,

– ogrodzenie.

Sporą część powyższych budowli konstruuje się z betonu oraz żelbetu.

Elementy pomocnicze zajezdni
Elementy pomocnicze zajezdni

Przekrycia hal stanowiskowych

W przypadku przekryć hal stanowiskowych wyróźnia się przekrycia:

– o dużych rozpiętościach – hale bezsłupowe,

– stanowisk,

– wielosłupowe strukturalne.

W tej sytuacji dominują typowe przekrycia, które składają się z dźwigarów sprężonych oraz płyt panwiowych lub łupinowych.

W przypadku małych rozpiętości (czyli 9-15 m) należy zastosować belki strunobetonowe jedno- lub dwuspadowe (nadbeton). Dźwigary te są wysokie na poziomie 50-80 cm, a ich ciężar wynosi 1650-5000 kg (informacje na temat egzamin na uprawnienia architektoniczne).  

Z kolei w przypadku rozpiętości 15-24 m należy zastosować tzw. oszczędnościowe dźwigary kablobetonowe. Najczęściej są to łuki z żelbetu, które współpracują ze sprężonym dolnym pasem. Dźwigary, które są powyżej 18 m złożone są z segmentów.

Dźwigary oszczędnościowe są odpowiednie do przekrycia:

– płytami panwiowymi,

– świetlikami żelbetowymi,

– żebrami żelbetowymi z płytami pianobetonowymi.

W przypadku rozpiętości 18-60 m należy zastosować kratownice o łukowym pasie górnym ze sprężonymi kablami w pasie dolnym. Są to właśnie dźwigary oszczędnościowe. Dźwiagry, których rozpiętość wynosi 30, 36, 42 lub 49 m złożone są z czterech typów segmentów o przekrojach korytkowych wzmocnionych przeponami oraz przekrojach drabinkowych.

Dźwigary mogą być przekryte płytami łupinowymi o rozpiętościach nawet do 12 m. Płyty te współpracują poprzez nadbeton z dźwigarem.

Dźwigar zewnętrzny

Należy wziąć pod uwagę to, żeby nie zachwiać proporcji w niskich halach zajezdni pomiędzy wymiarami pomieszczenia a skalą elementów dźwigara. Najkorzystniej jest zastosować dźwigar zewnętrzny ze stropodachem podwieszonym. Dzięki temu możliwa jest prawidłowa eksploatacja wnętrza. Ramy klasyczne stosuje się obecnie bardzo rzadko (egzamin na uprawnienia architektoniczne). Głównym powodem jest to, że ciężkie węzły, które łączą przekrycia ze słupami, mają niekorzystny wpływ na gabaryt hali.

Zmniejszenie przekrojów i zużycia stali

Aby móc zmniejszyć przekroje oraz zużycie stali, wykorzystuje się żelbetowe ramy fałdowe. Duże momenty węzłowe dobrze przenoszą przestrzenne układy cienkościenne.

Najważniejszymi konstrukcjami przestrzennymi są powłoki cienkościenne (łupiny) oraz ich pochodne (dźwigary powierzchniowe). Jednak w przypadku zajezdni największa przydatność wiąże się z ustrojami, które są oparte na:

– dwóch bokach hali,

– czterech punktach lub czterech belkach krawędziowych (w przypadku założenia wielopodporowego strukturalnego).

W przypadku pierwszego ustroju warto zwrócić uwagę na:

– powłoki walcowe,

– klasyczne dźwigary fałdowe, faliste i zębate,

– powłoki konoidalne z dostępem światła,

– bogatą grupę powłok szedowych,

– powłoki wiszące.

W przypadku drugiego ustroju mowa jest o:

– kopułach ściętych,

– sklepieniach klasztornych i krzyżowych,

– konoidach,

– paraboloidach hiperbolicznych.

Hale wielosłupowe można kryć w praktycznie każdym segmencie siatki słupów samodzielną konstrukcją (uprawnienia architektoniczne). Jeżeli zachowa się warunek równomiernego oświetlenia, to są one odpowiednie do dowolnego kształtowania powierzchniowego oraz rozbudowy perspektywicznej. Mogą być kryte ustrojami przebiegającymi przez cały wymiar hali (wzdłuż lub wszerz) pośrednio podpartymi ryglami lub innymi dźwigarami na słupach.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com