fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budynek elektrowozowni

Z uwagi na podział przestrzeni użytkowej bloku budynku elektrowozowni należy założyć na PKP typowy schemat uniwersalny zagospodarowania (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne). Opiera się on na procesie technologicznym obsługi i remontów elektrowozów i elektrycznych jednostek trójczłonowych. Dzięki temu można w tym samym momencie obsługiwać elektrowozy oraz jednostki przy dysponowaniu jednym zapleczem warsztatowo-zaopatrzeniowym.

W przypadku tego schematu powstaje wielonawowy układ hali obsługowej. Część rewizyjna znajduje się w osobnej nawie. Z kolei dzięki kanałom można przejrzeć całą jednostką trójczłonową albo kilka elektrowozów na raz. Część naprawcza znajduje się w sąsiedniej nawie. Jest ona wyposażona w jeden kanał o pełnej długości jednostki trójczłonowej oraz 2 kanały krótsze, które są przeznaczone dla remontu elektrowozów. Dalsze nawy pełnią funkcję pomieszczeń warsztatowych i usługowo-zaopatrzeniowych.

Elektrowozownie i motowozownie
Elektrowozownie i motowozownie

Biorąc pod uwagę konstrukcję, hale elektrowozowni są jednokondygnacjowymi wielonawowymi sztywnymi układami ramowymi żelbetowymi. Składają się one ze słupów, które mocuje się w ławach żelbetowych oraz z rygli pośrednich i górnych. Ławy fundamentowe pracują jako belki kotwiące, niosące równocześnie ściany.

Poprzeczny ustrój nośny hal stanowią dźwigary struno- lub kablobetonowe prefabrykowane. Łączą się one przegubowo ze slupami (informacje na temat egzamin na uprawnienia architektoniczne). Na nich mogą się wspierać także belki podsuwnicowe. Hale najczęściej są pokryte płytami żebrowymi żelbetowymi z elementów prefabrykowanych. Umieszcza się w nich konstrukcje świetlików z kształtowników metalowych lub z prefabrykowanych kształtek strunobetonowych.

Prefabrykatami typowymi są wszystkie elementy konstrukcji pomocniczych i wyposażenia hal. Wykonuje się je zgodnie z katalogiem elementów betonowych, żelbetowych, strunobetonowych i kablobetonowych, które opracowało Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego. Dotyczy to m.in.:

– płyt gzymsów,

– nadproży,

– okien,

– słupków ścian rozdzielczych.

Określając wymiary fundamentów słupów i ław sąsiednich konstrukcji nośnych należy wziąć pod uwagę wpływ:

– urządzeń wyposażeniowych czy podnośników, które stosuje się przy rewizji i wymianach zestawów kołowych,

– kozłów oporowych na belkach podsuwnicowych i końcach torów na kanałach rewizyjnych (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne).

Motowozownie

Motowozownie, które ostatnio budowano, mają konstrukcję żelbetową z szerokim zastosowaniem prefabrykacji. Ze względu na zagospodarowanie przestrzeni roboczej można wydzielić takie części motowozowni:

– przeglądową,

– obsługową (mycie, zaopatrzenie),

– warsztatowo-naprawczą,

– usługową.

Dzięki takiemu podziałowi można wpłynąć na rozwiązania konstrukcyjne zespołów budynków motowozowni. Zespoły budynków motowozowni powstają z niezależnych ustrojów statycznych hal. Zbudowane są one z:

– słupów prefabrykowanych, które mocuje się w kielichowych stopach fundamentowych,

– głowic, które łączą się przegubowo-sprężyście ze sztywnymi rozporami dźwigarów dachowych.

Z tego powodu hale są długie na 60, 66 i 72 m. Ich długość zależy przede wszystkim od liczby obsługiwanych jednostek, które są przewidziane w procesie technologicznym. Z kolei szerokość hal wynika z przewidywanego wyposażenia (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Wynosi ona w części:

a) przeglądowej: 15 (18), 21 lub 24 m,

b) warsztatowo-naprawczej: 18, 21 lub 24 m,

c) obsługowej:

– 15 m – w przypadku rozwiązania o konstrukcji słupowo-rozporowej,

– 7,5 do 10 m – w przypadku stosowania konstrukcji wspornikowej opartej na ścianie murowej.

Część usługowa najczęściej łączy się z częścią administracyjną. Z tego powodu wykonuje się ją jako konstrukcję szkieletową lub mieszaną wielokondygnacjową, oddzieloną dylatacją od pozostałych hal.

Wysokość hal zależy przede wszystkim od wyposażenia. Hale bez suwnic posiadają minimalną wysokość 4,8 m. Z kolei hale z suwnicami mają wysokość 11-12,6 m (w zależności od typu suwnicy). Jednocześnie należy pamiętać, że minimalne wzniesienie suwnicy nad główką szyny wynosi 7,2 m.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com