fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ekonomiczne skutki zastosowania prefabrykacji w budownictwie wiejskim

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań można uzyskać m.in. bezpośrednie skutki ekonomiczne (nauka do uprawnień budowlanych). Jednak przeprowadzenie analizy wiąże się z przyjęciem poziomu techniki zgodnej z prefabrykacją budownictwa wiejskiego z punktu widzenia ekonomicznego. Na podstawie przykładów uniwersalnych zestawów elementów strunobetonowych udało się udowodnić, że elementy takie można produkować na magazyn do montowania w określone zestawy budowlane. Możliwe było zatem uzyskanie efektów ekonomicznych w latach 1966 – 1980. Przeprowadzona analiza pokazała, że przede wszystkim w latach 1966-70 miało być duże zapotrzebowanie na elementy strunobetonowe dla budownictwa wiejskiego. Zgodnie z planem perspektywicznym lata 1971-75 miały być latami, gdzie będzie nadal trwał wzrost zapotrzebowania. Zakładano, że będzie to ok. 50% więcej niż w latach 1966-70. Z kolei w latach 1976-1980 planowano, że zapotrzebowanie będzie nawet 3 razy większe niż w pierwszym okresie.

zastosowanie prefabrykacji
zastosowanie prefabrykacji

Programowana kubatura budynków wiejskich miała wymagać wyprodukowania 4682 tys. ms elementów strunobetonowych. W przypadku, gdy kubatura miałaby być wykonana z żelbetowej konstrukcji, to masa wynosiłaby ok. 8000 m3 objętości.

Zakładano, że w latach 1966-1980 koszt budowy budynków, które wykonane będą z elementów strunobetonowych będzie wynosił 192,1 mld zł. Ogólna kwota przeznaczona na budownictwo wiejskie była równa 395,3 mld zł, co stanowiło 48,5% tej kwoty (program uprawnienia budowlane).

Oszczędności finansowe

Zgodnie ze wskaźnikami porównywalnymi zakładano, że średnia obniżka kosztów budynków, które miały powstawać przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych ze strunobetonu, miała być równa 33% w porównaniu do dotychczasowych kosztów budowy budynków wiejskich zbudowanych z konstrukcji żelbetowych lub tradycyjnych. Oszczędności miałyby wynosić ok. 50-60 mld zł przy nakładach 192,1 mld zł. W efekcie końcowym same oszczędności finansowe nie są jedynymi efektami ekonomicznymi i gospodarczymi. Należy do tego doliczyć jeszcze:

– zmniejszenie globalnej ilości nakładów materiałowych,

– zmniejszenie robocizny – panował stały deficyt siły roboczej na wsi w zawodach budowlanych,

– pomniejszenie ilości środków transportowych,

– ograniczenie zaplecza remontowego.

Na skutek wykorzystywania w budownictwie wiejskim lekkich elementów prefabrykowanych, doszło do eliminacji konstrukcji z drewna. Było to bardzo istotne pod kątem bezpieczeństwa pożarowego (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Transport budowlany w warunkach budownictwa wiejskiego

Powiązane ze sobą są zagadnienia dotyczące zmniejszenia ciężarów jednostkowych budynków wiejskich oraz możliwości transportu budowlanego na wsi.  Bardzo ważne było przede wszystkim zmniejszenie ciężarów w budownictwie drobnotowarowym. Spowodowane to było tym, że w tamtych czasach najpopularniejszymi środkami transportu były przede wszystkim wozy konne. Problem transportu nie był również obcy w budownictwie uspołecznionym.

Zgodnie z materiałami Ministerstwa Rolnictwa z 1962 r. średnia odległość transportu samochodowego materiałów budowlanych wynosiła 35-45 km. Nie uwzględniono w tym transportu kolejowego. Materiał dostarczano na budowy w gospodarstwach uspołecznionych (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania).

Opierając się o ówczesne cenniki, wychodziło na to, że średni koszt transportu samochodowego materiałów budowlanych na odległość do 5 km, to było 5% kosztów budowy. Idąc tym tropem to przy odległości do 45 km po uwzględnieniu dodatków procentowych za każde dalsze 5 km w wysokości 1,4% tych kosztów koszt transportu będzie stanowił 16,2% kosztów całej budowy ((5+8)*1,4%=16,2%). Zastosowanie konstrukcji strunobetonowej i lekkich wypełnień pozwala na zmniejszenie ciężaru masy do 50%. W związku z tym ilość transportu budowlanego również może ulec zmniejszeniu o połowę. Wówczas koszty transportu przy odległości do 45 km będzie wynosił 8,1% (16,5*0,5=8,1%).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com