Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane – W jaki sposób przebiega?

W jaki sposób przebiega egzamin pisemny na uprawnienia budowlane?

Egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane przeprowadza się w dwóch sesjach egzaminacyjnych, w sesji jesiennej oraz wiosennej. Egzaminy pisemne organizuje się zawsze w tym samym dniu  we wszystkich okręgowy w izbach Inżynierów Budownictwa.

Po przeprowadzeniu egzaminów pisemnych przystępuje się do egzaminów ustnych..

Osoby biorące udział w egzaminach informuje się co najmniej miesiąc wcześniej o konkretnym terminie egzaminów ustnych i pisemnych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Po przybyciu na egzamin dostaje się zamkniętą kopertę z przygotowanym zestawem pytań. Przewodniczący rozpoczyna egzamin.

Jaki charakter mają pytania na egzaminie pisemnym?

Pytania na egzaminie pisemnym na uprawnienia budowlane układa się w sposób logiczny. Nie są raczej podchwytliwe lecz oczywiste. Aby jednak na nie odpowiedzieć należy posiadać rzetelną wiedzę z zakresu aktów prawnych. Polska izba inżynierów budownictwa udostępnia kandydatom pytania, które powinno się opracować i na tej podstawie przygotować do egzaminu. W ten sposób nauka ułatwia zdanie tego egzaminu, które wcale nie jest łatwym wyzwaniem. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Zaliczony egzamin pisemny ważny jest 3 lata. W przypadku gdy nie mamy możliwości przystąpienia do egzaminu ustnego, w czasie gdy mamy zaliczony egzamin pisemny, można przystąpić do egzaminu ustnego w innym terminie. W przypadku niezdania egzaminu pisemnego, można zdawać go kolejny raz, po upływie dopiero 3 miesięcy, a więc zdaje się go zazwyczaj w kolejnej sesji egzaminacyjnej. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Praktyczne wskazówki dotyczące egzaminu pisemnego?

Egzamin pisemny jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z 30 do 90 pytań ,które są zależne od rodzaju uprawnień budowlanych. Pytania dotyczą następujących zagadnień :ustawy oraz innych ustaw, które odpowiadają zakresowi specjalności uprawnień budowlanych to jest około 70% pytań,

warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych około 20% pytań i postępowania administracyjnego około 10% pytań. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Jak przygotować się to egzaminu pisemnego?

Podstawowym sposobem przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane jest nauka pytań egzaminacyjnych. Przykładowe pytania są wcześniej znane. Komisja kwalifikacyjna PIIB publikuje zbiory pytań, które mają kandydatom ułatwić zapoznanie się z stopniem trudności egzaminu. Jeśli chcesz ułatwić sobie naukę, to warto zapoznać się z naszym programem, który został przygotowany specjalnie po to, aby nauka do egzaminu była przyjemniejsza i łatwiejsza. Zawiera on zarówno bazę przykładowych pytań, publikowanych przez PIIB, jak i pytania egzaminacyjne z lat ubiegłych. Program posiada wiele użytecznych funkcji wspomagających naukę. Niezbędne do dobrego przygotowania się do egzaminu jest także kilkukrotne przeczytanie ze zrozumieniem obowiązujących aktów prawnych, które regulują proces budowlany. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ustawę Prawo budowlane, rozporządzenia w zakresie BHP oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Liczba pytań, czas i zakres egzaminu

Ilość pytań testowych, a także czas oraz zakres egzaminu nie jest taki sam dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych. Zależy to  od rodzaju oraz zakresu uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat. Dzieli się je na następujące grupy:

  • uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowani i do kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowani robotami budowlanymi;
  • uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane – Warunki dopuszczenia

Każdy kto chce być dopuszczony do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane musi spełnić określone warunki. Należy potwierdzić posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz potwierdzić odbycie praktyki zawodowej. Bezpośrednim warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Dla bezpieczeństwa warto zabrać na egzamin bankowe potwierdzenie dokonania opłaty.

Data i miejsce egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbywa się przynajmniej dwa razy do roku. Zazwyczaj termin ustalony jest na wiosnę i na jesień. Egzamin odbywa się we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów w tym samym czasie. Za ustalenie daty odpowiedzialna jest komisja kwalifikacyjna. Ustalona data jest podawana do wiadomości publicznej na co najmniej 90 dni przed egzaminem. Miejsce, w którym odbywa się egzamin jest ustalane niezależnie przez każdą Okręgową Izbę Inżynierów. Na minimum miesiąc przed datą egzaminu na uprawnienia budowlane, każdy z kandydatów otrzymuje listem poleconym informacje o dopuszczeniu do egzaminu. W liście podana jest również data oraz miejsce egzaminu.

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane ogłaszają członkowie okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Wynik jest znany zazwyczaj po kilku godzinach od zakończenia egzaminu. Jeśli rezultat jest pozytywny, to ustalana jest data egzaminu ustnego dla każdego z kandydatów. Natomiast w przypadku wyniku negatywnego, można przystąpić do kolejnych sesji egzaminacyjnych. Kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej nie traci swojej ważności, a więc nie ma konieczności ponownego składania dokumentów. Należy jednak ponownie dokonać opłaty za egzamin pisemny i ustny. Jeśli kandydat nie zaliczy egzaminu, to ma prawo wglądu w udzielone przez siebie odpowiedzi oraz punktacje komisji egzaminacyjnej.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.