fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia instalacyjne obejmujące swym obszarem sieci, instalacje oraz urządzenia telekomunikacyjne ogólnie są nazywane telekomunikacyjnymi.  (http://uprawnienia-architektoniczne.com/egzamin/szczegolowy-program ) W rezultacie brak ograniczeń owych uprawnień sprawia, że posiadająca je osoba ma prawo do kierowania robotami budowlanymi  w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i telekomunikacji bezprzewodowej. (http://uprawnienia-architektoniczne.com/cennik). Natomiast uprawnienia ograniczone istotnie obejmują takie czynności jak:

  • projektowanie obiektów lub ich kierowanie wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną włączającą w to lokalne instalacje
  • linie.
Uprawnienia telekomunikacyjne
Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia telekomunikacyjne – czym są?

Uprawnienia telekomunikacyjne wchodzą w skład specjalizacji instalacyjnej. W zakresie tej specjalności znajduje się sieć, instalacja oraz urządzenia służące do telekomunikacji. Wśród uprawnień telekomunikacyjnych rozróżniamy te o charakterze nieograniczonym, jak i te w pewien sposób ograniczone. W obu przypadkach jest jednak potrzebne złożenie odpowiedniego wniosku i podejście do egzaminu. (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)

Uprawnienia telekomunikacyjne
Uprawnienia telekomunikacyjne

Nieograniczone uprawnienia telekomunikacyjne

Posiadając nieograniczone uprawnienia telekomunikacyjne możemy w samodzielny sposób pełnić funkcje techniczne podczas projektowania bądź kierowania pracami budowlanymi. Zakres naszych uprawnień obejmuje wtedy zarówno telekomunikację bezprzewodową, jak i telekomunikację przewodową – obie wraz z towarzyszącymi im infrastrukturami. Aby uzyskać nieograniczone uprawnienia należy legitymizować się odpowiednim wykształceniem. Wymienia się tutaj komunikację, elektronikę, elektrotechnikę, elektronikę i komunikację, telekomunikację oraz miernictwo elektryczne. Równie ważne jest jednak odbycie praktyk zawodowych oraz przejście postępowania kwalifikacyjnego z pozytywną oceną. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Ograniczone uprawnienia telekomunikacyjne

Gdy mamy ograniczone uprawnienia telekomunikacyjne, możemy projektować bądź kierować pracami budowlanymi linii lokalnych oraz instalacji telekomunikacyjnych. Gdy chcemy posiadać uprawnienia w stopniu ograniczonym nie musimy ukończyć kierunków studiów, które zostały wyżej wymienione – wystarczą bowiem kierunki pokrewne. Staranie się o uzyskanie ograniczonych uprawnień telekomunikacyjnych może być także możliwe, gdy jesteśmy technikami telekomunikacji. (program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Zdobycie uprawnień telekomunikacyjnych

Złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych jest pierwszym krokiem na drodze do zdobycia uprawnień telekomunikacyjnych. Wniosek ten składa się do okręgowej izby inżynierów budownictwa – ma tu znaczenie miejsce zamieszkania kandydata. Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane ustala Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Egzaminy odbywają się zawsze dwa razy do roku (w maju oraz w listopadzie) i są podzielone na dwa etapy: pisemny i ustny. Etapem pisemnym jest test z możliwością jednokrotnego wyboru. W drugim etapie kandydat losuje zestaw pytań i odpowiada na niego przed komisją egzaminującą. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Jakie kierunki studiów?

Specjalność telekomunikacyjna jest możliwością dla absolwentów szkół wyższych studiów magisterskich. Zaliczamy do nich na kierunki podobne jak:

Niezbędnym i godnym uwagi elementem procesu nabycia uprawnień jest praktyka zawodowa. Obejmuje ona sporządzanie projektów i półtoraroczną praktyka na budowie. Do projektowania bez ograniczeń czas praktyki skraca się do roku.( http://uprawnienia-architektoniczne.com/uprawnienia-budowlane) Uprawnienia bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi są dostępne dla osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach zgodnych z ubieganą się specjalnością. Kolejnym elementem nieograniczonych uprawnień jest bez wątpienia praktyka zawodowa w czasie nie przekraczającym jednego roku lub trzech lat.

Tylko rok praktyki?

Dlatego aby móc kierować robotami budowlanymi i robić projekty w ograniczonym zakresie wystarczą studia inżynierskie o kierunkach pokrewnych oraz rok nauki projektowania i 1,5roku  praktycznej nauki na budowie.  (http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin-ustny) Magistrowie bezsprzecznie mogą się starać o takie uprawnienia, wnioskując o nie, jeżeli ukończyli kierunki: informatyka, programowanie sterowników i miernictwo, elektrotechnika, inżynieria elektryczna oraz tak jak powyżej roczna praktyka projektowania 1,5 roczna na budowie. Faktycznie by projektować w ograniczonym zakresie wystarczy jeden rok praktyki na budowie. Bezsprzecznie uprawnienia telekomunikacyjne są również w zasięgu ręki technika telekomunikacji po spełnieniu określonych prawnie wymagań. Konkludując oczywiście należy jedynie dobrze zaplanować krok po kroku swoją karierę zawodową, by już po kilku latach zbierać jej efekty.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (testy 2019 uprawnienia)

Projektowanie instalacji i sieci telekomunikacyjnej dotyczy instalacji do radiowo-telewizyjnej sieci i  sieci telekomunikacyjnych. Ale również radiowych, instalacji monitoringu wizyjnego, instalacji telefonicznych i komputerowych, przewodów. (program na uprawnienia architektoniczne)

Dotyczy również projektowania instalacji teletechnicznych takich jak systemy alarmu pożarowego, systemów alarmowych instalacji domofonowych i videodomofonowych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Osoby posiadające uprawnienia telekomunikacyjne mogą również kierować robotami w specjalności telekomunikacyjnej. Dotyczy to pełnienia funkcji kierownika robót, a także inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem tych robót. Kolejne zadanie to sprawdzanie projektów budowlanych wyżej wymienionych w zakresie. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne zazwyczaj posiadają elektrycy, którzy pełnią istotne funkcje podczas budowy na przykład domu. Osoby ubiegające się o uprawnienia elektryczne mogą uzyskać następujące uprawnienia budowlane: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Upoważniają one do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania pracami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi. (testy uprawnienia architektoniczne)

Specjalność telekomunikacyjna uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej łącznie z infrastrukturą telekomunikacyjnych oraz telekomunikacji bezprzewodowej z towarzyszącą jej infrastrukturą. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dotyczy:

  • sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
  • sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w  elektrowniach jądrowych,
  • trakcje elektryczne. (testy uprawnienia architektoniczne)
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com