fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane – to musisz wiedzieć

Istotnie wszelkie kwestie dotyczące nadawania uprawnień budowlanych określa prawo budowlane (testy na uprawnienia budowlane). Poza tym traktuje o nich ustawa o samorządach zawodowych oraz Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ważnym aspektem jest najnowsza nowelizacja prawa budowlanego określająca, w jakich specjalnościach nadawane są uprawnienia budowlane. Można je uzyskać w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej,inżynieryjnej wyburzeniowej. Jak również w inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Poza tym kandydaci mogą ubiegać się o specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jak również instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz instalacyjną w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Egzamin na uprawnienia budowlane – to musisz wiedzieć

Zadania należące do okręgowych komisji kwalifikacyjnych

Oczywiście ww. komisje pełnią kluczową rolę w nadawaniu uprawnień budowlanych. Do ich zadań należy przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz egzaminów na uprawnienia budowlane. Z pewnością nie można pominąć tego, że to właśnie one wydają decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Godnym uwagi jest fakt, że od decyzji komisji można się odwołać (program egzamin uprawnienia 2019). Wówczas postępowaniami odwoławczymi i wydawaniem decyzji w drugiej instancji we zajmuje się Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB lub IARP.

Przygotowanie egzaminów na uprawnienia budowlane i specjalizacje techniczno-budowlane

Powyższym zadaniem zajmują się okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządów zawodowych inżynierów lub architektów. Ważnym aspektem jest dwuetapowy proces postępowania o nadanie uprawnień budowlanych (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Istotnie pierwszy etap obejmuje kwalifikację wykształcenia oraz praktyki zawodowej. Natomiast drugim jest egzamin na uprawnienia budowlane.

Postępowanie kwalifikacyjne

Z pewnością warto wiedzieć, jak wygląda i przebiega postępowanie kwalifikacyjne. Otóż przeprowadza się je przez 3-5 osobowe zespoły kwalifikacyjne. Są one za każdym razem wyznaczane przez przewodniczącego danej okręgowej komisji kwalifikacyjnej (program z aktami na uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest to, że same egzaminy są przeprowadzane przez zespoły egzaminacyjne. Istotnie zespoły te również wyznacza przewodniczący.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com