fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane architektoniczne

Oczywiście wszelkie zagadnienia związane z egzaminem na ww. uprawnienia określone są w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień w specjalności architektonicznej. Otóż zgodnie z nimi egzamin przeprowadza się przynajmniej dwa razy do roku. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ogłasza terminy egzaminów w serwisie internetowym Izby Architektów RP. Istotnie Krajowa Komisja Kwalifikacyjna może zmienić termin egzaminów (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Dodatkowo ma prawo do wyznaczenia dodatkowych terminów egzaminu ustnego w danym roku.

Egzamin na uprawnienia budowlane architektoniczne

Gdzie szukać terminów egzaminów?

Z pewnością terminy egzaminów na uprawnienia budowlane można znaleźć na wspomnianej wcześniej stronie internetowej. Dodatkowo kandydat znajdzie tam informację o terminie złożenia wniosku o nadanie uprawnień. Takie terminy ustala się na przynajmniej 3 miesiące przed wyznaczonymi terminami egzaminów (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Ważnym aspektem jest to, iż wnioski złożone po terminie zalicza się do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego.Wówczas Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna pisemnie informuje kandydata o tym fakcie.

Egzamin pisemny oraz ustny – zagadnienia

Istotnie egzamin pisemny ma formę pisemną. Po jego zdaniu kandydat może przystąpić do egzaminu ustnego (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Godnym uwagi jest fakt, że podczas egzaminu sprawdzana jest głównie znajomość przepisów związanych z urbanistyką i budownictwem. Jak również planowaniem przestrzennym lub architekturą.

Umiejętności oceniane podczas egzaminu

Poza wspomnianymi wcześniej zagadnieniami, egzamin weryfikuje wiedzę kandydata z zakresu wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy technicznej. Składają się na to zagadnienia techniczne dotyczące procesu budowlanego oraz zagadnienia architektoniczne dotyczące procesu budowlanego. Jak również zagadnienia organizacyjne dotyczące procesu budowlanego (program z aktami na uprawnienia budowlane). Oczywiści egzamin pisemny odbywa się(w tym samym dniu oraz godzinie w każdej Okręgowej Izbie Architektów. Składa się również z takich samych testów i pytań ustnych wybieranych z baz egzaminacyjnych pytań pisemnych i ustnych Izby Architektów RP.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com