fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dopuszczalne jest dozowanie składników masy betonowej wyłącznie zgodnie z proporcjami, które są określone przez laboratorium (program uprawnienia budowlane). Jednocześnie zestawienie materiałów należy kontrolować praktycznie przy każdej zmianie gatunku poszczególnych materiałów. Powinno się to także wykonać wtedy, kiedy pojawiają się wątpliwości, które dotyczą jednorodności materiałów.

Istnieją trzy sposoby dozowania:

– objętościowe,

– mieszane,

– wagowe.

Dozowanie składników
Dozowanie składników

Jednak najczęściej stosuje się sposób mieszany. Z kolei sposobu objętościowego nie wykorzystuje się praktycznie wcale, nawet do robót pomocniczych. Najbardziej dokładnym sposobem dozowania jest dozowanie wagowe. Jednak niezbędne są do tego urządzenia mechaniczne, którymi są:

– silosy wraz z dozatorami,

– urządzenia mechaniczne do załadowania silosów.

Dzięki takim urządzeniom dochodzi do usprawnienia robót i zmniejszenia pracochłonności. Podczas dozowania wagowego należy pamiętać o tym, że konieczne jest wprowadzenie poprawek ze względu na wilgotność kruszywa (piasku oraz drobnych frakcji grysów).

Do betoniarek, które pracują na budowanej drodze dowozi się kruszywo całkowicie zestawione o ilości jednej porcji mieszanki, które wraz z cementem wrzuca się do kosza zasypowego betoniarki.

Bez większego znaczenia jest kolejność wsypywania składników do betoniarki (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).  Jednak ze względu na zmniejszenie rozkurzu cementu konieczne jest to, żeby cement wsypywać do kosza betoniarki pomiędzy dwie warstwy kruszywa.

Ustalając ilość wody dla jednego zarobu należy wziąć pod uwagę ilość wody, która jest zawarta w kruszywie. Powinno to być codziennie ustalane laboratoryjnie. Należy to również robić podczas każdej zmiany warunków atmosferycznych. W sytuacji dużego nasłonecznienia konieczne jest zwiększenie ilość dodawanej wody.

Wytwórnie masy betonowej, które posiadają automatyczne dozowanie zapewniają dokładność dozowania z wykluczeniem pomyłek.

Jakość masy betonowej

Od czasu mieszania zależy przede wszystkim jakość masy betonowe, a co za tym idzie – betonu. W sytuacji, kiedy czas mieszania jest za krótki, może dojść do niedokładnego wymieszania składników. Z kolei w przypadku zbyt długiego mieszania może dojść do powstania szkodliwego napowietrzenia masy betonowej. Najlepszym czasem mieszania jest 10-15 minut. Czas należy zacząć liczyć od momentu doprowadzenia do mieszalnika wszystkich składników.

Na jakość mieszania również wpływa szybkość obrotów mieszalnika bądź mieszadła. Warto pamiętać o tym, że najlepsze wyniki otrzymuje się przy 10-15 obrotach w ciągu minuty. Jego szybkość obwodowa wynosi wówczas ok. 1 m/sekundę.

Sporządzanie masy betonowej

Jeden cykl mieszania trwa od 2,5 do 3 minut. Należy wówczas wliczyć:

– czas mieszania masy betonowej,

– czas potrzebny na załadowanie i wyładowanie bębna – ok. 90 sekund.

Z tego wychodzi, że w ciągu 1 godziny wykonuje się ok. 22 zarobów (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Należy zachować poniższe środki ostrożności podczas wykonywania nawierzchni betonowej w okresie późnej jesieni, kiedy temperatura jest niska:

– dodawać w postaci roztworu z wodą dodatki specjalne,

– zwiększać ilość dozowanego cementu,

– osłaniać świeży beton matami słomianymi,

– stosować cementy szybkotwardniejące.

Takie środki powinno się zacząć stosować wtedy, kiedy temperatura będzie wynosiła od +5° do -4°C. Jeżeli temperatura będzie niższa niż -4oC, to betonowanie należy przerwać. Nie da się ukryć, że środki ostrożności powodują wzrost kosztów budowy. Jednak jest to usprawiedliwione wtedy, kiedy trzeba zakończyć odcinek robót pomimo tego, że jest coraz zimniej. Specjalna opieka nad betonem powinna trwać aż do uzyskania przez beton 50% projektowanej wytrzymałości.

Układanie i zagęszczanie masy betonowej

Układanie i zagęszczanie masy betonowej to podstawowe procesy technologii budowy nawierzchni betonowej. To właśnie od tego, jak zostaną wykonane zależą:

– prawidłowość przekroju podłużnego i poprzecznego nawierzchni,

– odporność warstwy górnej na ścieranie,

– jednorodność betonu pod względem zagęszczenia,

– pracochłonność robót.

Z reguły układanie i zagęszczanie odbywa się mechanicznie. Jednak zdarza się również ręczne wykonywanie prac tego typu. Należy pamiętać o tym, że pracę ręczną stosuje się w ograniczonym zakresie. Jest to możliwe np. przy:

– naprawie istniejącej nawierzchni (wymiana kilku do kilkunastu płyt),

– budowie krótkich ulic osiedlowych,

– budowie krótkich odcinków znaczenia lokalnego.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com