fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Książka praktyk

Powszechnie wiadomo, iż osoba odbywająca praktykę zawodową powinna udokumentować przebieg praktyki zawodowej w popularnej „Książce praktyki zawodowej”. Książka ta powinna być zarejestrowana w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a jednocześnie właściwej według wskazanego miejsca zamieszkania. Podkreśla się, iż stronę tytułową książki powinno się odpowiednio wypełnić. Poza tym w „Książce praktyki zawodowej” musimy: wymienić wszelkie obiekty budowlane, przy których to projektowaniu bądź realizacji brała udział osoba w danym momencie odbywająca praktykę zawodową, a jednocześnie określając rodzaj i przeznaczenie, a następnie lokalizację oraz konstrukcję obiektu bądź odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień wszelkie inne charakterystyczne dla określonego obiektu dane techniczne, do których można kolejno zaliczyć powierzchnię, kubaturę, jak i również długość oraz szerokość bądź klasę drogi i światło mostu, a następnie długość czy średnicę rurociągu, napięcie przewodów w kV, a następnie linii oraz sieci.

 

Dokumentowanie praktyki na budowie

Do praktyki zawodowej zalicza się określanie cotygodniowo charakteru czynności ściśle pełnionych w okresie odbywania praktyki.  Swoistym potwierdzeniem oraz zaopiniowaniem przynajmniej raz na trzy miesiące poprzez osobę kierującą taką praktyką. Ciekawostką staje się, iż praktyka zawodowa odbywana już po l stycznia 2003 roku może więc odbywać się jedynie pod kierunkiem osoby posiadającej wszelkie uprawnienia budowlane, wpisanej jednocześnie na listę członków samorządu zawodowego w ukazywanym budownictwie – jest tutaj mowa o Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa bądź Okręgowej Izbie Architektów. W związku z czym osoba kierująca ukazywaną praktyką potwierdzając swoją praktykę zawodową obok pieczęci imiennej bezapelacyjnie zobowiązana jest do podania swojego numeru rejestracyjnego wpisu na listę określonych członków samorządu zawodowego w takim to budownictwie.

 

Ocena zdobytej praktyki zawodowej

Musimy mieć na uwadze, że praktyka zawodowa musi zostać odbyta pod kierownictwem podmiotu posiadającego prawidłowe uprawnienia budowlane. Uprawnienia te muszą mieć zakres w takiej to specjalności, o jaką ubiega się osoba zainteresowana. Opinia kierownika praktyki musi być wpisana po zakończeniu praktyki zawodowej w odpowiednim wymiarze wymaganym do takiego to uzyskania uprawnień budowlanych. Kierownik musi też podpisać się przy zmianie jednostki, w której to została odbywana praktyka zawodowa. Poza tym to właśnie osoba kierująca praktyką wpisuje w takiej książce praktyki zawodowe, a dokładniej mówiąc ocenę teoretyczną oraz praktyczną znajomości zawodu takiej to osoby odbywającej praktykę.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com