fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Do spoiwa można dodawać dodatki hydrauliczne. Najczęściej stosuje się drobno zmielony żużel wielkopiecowy lub spieki z pyłów dymnicowych i łupków węglowych. W Związku Radzieckim otrzymywano dobre rezultaty stosując jako dodatek do spoiwa drobno zmielone tufy wulkaniczne. [uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]Według Simonowa powinno przestrzegać się pewnym wytycznych podczas stosowania dodatków hydraulicznych do spoiwa. Jednym z nich jest informacja, że zawartość cementu portlandzkiego w konstrukcjach, które podlegają wpływom atmosferycznym nie powinna być mniejsza niż 150 kg/m3.  Natomiast w konstrukcjach, które nie są narażone na te wpływy zawartość ta nie powinna być mniejsza od 130 kg/m3. Jako optymalną zawartość dodatków hydraulicznych w betonie oraz cementu podaje się 250 kg/m3. Według polskich zaleceń ilość ta nie powinna być mniejsza od 300 kg/m3.[uprawnienia budowlane]

Dodatki hydrauliczne do spoiwa
Dodatki hydrauliczne do spoiwa

Grubość otulenia

W betonach o strukturze zwartej wykonanych na kruszywach sztucznych grubość otulenia prętów zbrojenia powinna mieć konkretne wymiary. W przypadku zwykłego zbrojenia nie powinna być ona mniejsza niż 1,5 centymetrów. Dla zbrojenia sprężającego wartość ta wzrasta do 2 centymetrów. Według autorów większe grubości otulenia niż 2 centymetry są niewłaściwe. Czasami dochodzi jednak do sytuacji, gdzie ze względu na warunki użytkowania lub z powodu zwiększenia odporności ogniowej niezbędne jest zwiększenie warstwy, która osłania beton. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie warstwy tynku na płycie betonowej.[uprawnienia budowlane testy]

Szkodliwe domieszki

W żużlu paleniskowym można spotkać się ze domieszkami, które mogą działać szkodliwie z powodu korozji zbrojenia. Tymi domieszkami są głownie związki siarki oraz niespalony węgiel. Związki siarki przyczyniają się do obniżenia wytrzymałości betonu. W procesie korozji są one mniej istotne niż niespalony węgiel. Pręty zbrojenia wraz z niespalonym węglem tworzą ogniwo elektrolityczne. W nim rolę anody pełni stal. Beton im jest bardziej zawilgocony i mniej szczelny to stawia on mniejszy opór wędrującemu prądowi i przez to więcej żelaza przechodzi w roztwór. Opór betonu może być również obniżony przez chlorek wapnia, sól kuchenną oraz inne podobne elektrolity. Składniki te przez to ułatwiają postęp korozji zbrojenia.[akty uprawnienia budowlane]

Badania porównujące korozję zbrojenia

W Tyfliskim Instytucie Budownictwa zostały przeprowadzone ciekawe badania dotyczące porównania korozji zbrojenia w betonach z żużla paleniskowego i z kruszywa pumeksowego. Do zrobienia betonu zastosowany był cement portlandzki marki 280 z dodatkiem hydraulicznym w postaci drobno zmielonego pumeksu. Na podstawie tych badań zauważono, że zbrojenie znajdujące się w próbkach, które było zagęszczane ręcznie uległo w większym stopniu korozji niż zbrojenie w próbkach, które były wibrowane.[egzamin na uprawnienia budowlane] Można więc powiedzieć, że sposób zagęszczenia betonu ma podstawowe znaczenie podczas chronienia zbrojenia przez zjawiskiem korozji. Na próbkach żużlobetonowych, gdzie użyto 250 kg cementu na metr sześcienny betonu nie zauważono śladów rdzy na zbrojeniu w próbkach wibrowanych.

Wpływ dodatku chlorku wapnia

Dodatek chlorku wapnia ma wpływ na stopień korozji zbrojenia w elementach wykonanych z żużlobetonu jest bardzo widoczny. Większa zawartość tego chlorku powoduje odpowiednio mocniejszą korozję prętów. Szczególnie jest to zauważalne w sytuacji, gdy próbki są przechowywane w wilgotnym środowisku. W próbkach z betonu pumeksowego wpływ chlorku wapnia jest mniej zauważalny.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com