fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ze zbiornika wodnego woda jest podawana do mieszalnika w postaci nieprzerywanego strumienia. Proces doboru suchych składników masy betonowej polega na dobraniu odpowiedniej liczby obrotów przenośników ślimakowych. Można osiągnąć to poprzez wymienienie kół zębatych oraz zmianę stosunku przełożenia przekładni łańcuchowej należącej do napędu ślimaków przenośników.[segregator uprawnienia budowlane] Innym sposobem jest regulacja wielkości otworów wyjściowych znajdujących się w korytach przenośników ślimakowych. Proces napełniania zasobników kruszywa odbywa się poprzez przenośniki taśmowe. Wyprodukowana masa betonowa jest gromadzona w zasobniku i dopiero stamtąd odbiera się ją przez środki transportowe. Nie można jej pobierać bezpośrednio z mieszalnika. W celu zapewnienia równomiernego dopływu składników urządzenie, które zasila betoniarkę wymaga stałej kontroli. Dotyczy to głównie przenośnika ślimakowego. Wymóg kontroli spowodowany jest zapobiegnięciem sklepienia się materiałów. Niestety nie zapewnia to uzyskania jednorodnej masy betonowej.[akty uprawnienia budowlane]

Dobór ilościowy składników
Dobór ilościowy składników

Betoniarki o działaniu ciągłym

W betoniarkach o działaniu ciągłym niemożliwe jest zmienienie czasu mieszania. Wada ta wpływa niekorzystnie na jednorodność masy betonowej. Ten rodzaj betoniarek stosowany jest w sytuacjach, gdzie zapotrzebowanie masy betonowej jest duże. Również stosuje się je tam, gdzie betonowanie odbywa się w sposób ciągły na przykład w przypadku zapór, jazów czy dużych fundamentów. Ostatnią sytuacją stosowania tego rodzaju urządzeń jest sytuacja, gdy transport masy betonowej może odbywać się wyłącznie za pomocą urządzeń typu ciągłego takich jak pompy do betonu czy przenośniki taśmowe.[egzamin na uprawnienia budowlane] Betoniarki wolnospadowe o pracy ciągłej posiadają również kilka zalet. Po pierwsze posiadają one stosunkowo prostą konstrukcję. Oprócz tego charakteryzują się małym zużywaniem się oraz niewielkim zapotrzebowaniem na energię.

Podział urządzeń do wytwarzania masy betonowej

Urządzenia służące do wytwarzania masy betonowej możemy podzielić na kilka rodzajów, ponieważ są one zróżnicowane ze względu na swoje rozwiązania oraz układy. Klasyfikację możemy opierać tu na kilku kryteriach. Po pierwsze na zakresie czynności zmechanizowanych oraz zautomatyzowanych, które są wykonywane poprzez określone urządzenia będące częścią procesu wytwarzania masy betonowej.[uprawnienia budowlane testy] Drugim ze sposobów klasyfikacji jest zależność organizacyjna oraz technologiczna urządzeń. Głównie chodzi tu o sposób składowania kruszywa, sposób przemieszczania materiałów, rodzaj dozowania składników, rodzaj sterowania oraz sposoby usytuowania oraz przemieszczania urządzeń występujących w procesie wytwarzania masy betonowej. Na podstawie tych założeń możliwe jest podzielenie na trzy główne grupy rozwiązań służących do wytwarzania masy betonowej. Po pierwsze mamy do czynienia z punktami mieszania masy betonowej. Drugim rodzajem są punkty do produkowania masy betonowej, czyli węzły betoniarskie. Ostatnią grupą są wytwórnie masy betonowej zwane również betonowniami.[uprawnienia budowlane]

Punkty mieszania masy betonowej

Punkty mieszania masy betonowej są najprostszymi urządzeniami służącymi do wytwarzania masy betonowej. W ich przypadku jedynie sam proces mieszania jest zmechanizowany. Stosowane jest tu dozowanie objętościowe oraz sterowanie ręczne. Składniki masy betonowej są umieszczane zazwyczaj przyobiektowo. W celu podawania składników zarobu stosowane są środki transportu bliskiego. Najczęściej mają one napęd ręczny i ich przykładem mogą być taczki czy koleby. Wydajność takiego punktu jest równa wydajności betoniarki jako maszyny prowadzącej. Najczęściej stosowane są tu betoniarki wolnospadowe, których pojemność robocza mieszalników wynosi 500 litrów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com