fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czas trwania okresu pielęgnacji świeżego betonu uzależniony jest głównie od składu betonu oraz od celu w jakim dany beton ma być wykorzystywany. Również warunki hydrotermiczne w jakich tężeje beton mają wpływ na długość okresu pielęgnacji. Im wyższą jakością charakteryzuje się świeży beton tym krótszy może być czas jego pielęgnacji oraz ewentualnej ochrony.[egzamin na uprawnienia budowlane] W przypadku złych warunków wykonania przede wszystkim należy dbać o dobrą jakość świeżego betonu. Jest to spowodowane tym, że źle rozumiana oszczędność może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji wykonanej z betonu oraz związanymi z tym dużymi stratami gospodarczymi. Stopień aktywności jaką posiada cementu, ilość wody dostępnej do dyspozycji oraz temperatura i czas tężenia są traktowane jako podstawowe parametry, od których zależny jest stopień zaawansowania dojrzałości betonu. Jest on wyrażony wskaźnikiem wytrzymałości betonu na zjawisko ściskania.[segregator uprawnienia budowlane]

Pomoc w wyborze najlepszej frazy kluczowej(Otworzy się w nowej zakładce)

Długość okresu pielęgnacji betonu
Długość okresu pielęgnacji betonu

Woda jako składnik betonu

Beton składa się z trzech podstawowych składników. Jednym z nich jest woda. Odznacza się ona aktywnością chemiczną. Jako jedyny ze wspomnianych składników ma ona również aktywność fizyczną, która odznacza się zjawiskiem adsorpcyjnym wody półzwiązanej. Dzięki temu woda ma wyjątkową rolę w procesie tężenia betonu, ponieważ każda zmiana jej ilości ma wpływ na efekty wytrzymałościowotwórcze spoiwa, które jest stosowane do betonu.[uprawnienia budowlane testy]

Ilość wody

Początkowa ilość wody jaka występuje w masie betonowej, która jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej urabialności zazwyczaj jest dużo wyższa od ilości, która jest potrzebna do uzyskania dla stanu świeżego zaczynu bezporowatego, a dla stanu stwardniałego pełnej hydratacji cementu. Dla obecnie stosowanych sposobów zagęszczania masy betonowej wyjściowy wskaźnik wodocementowy wynosi od 0,35 do 0,8 w przypadku betonów z cementu portlandzkiego i hutniczego oraz od 0,5 do 0,8 dla betonów wykonywanych z cementu glinowego. Ilość wody krystalizacyjnej dla pełnej hydratacji w przypadku przeciętnego cementu portlandzkiego wynosi około 15% ciężaru cementu.[akty uprawnienia budowlane] Ilość wody hydratacyjnej, która jest sumą wody krystalizacyjnej oraz aktywnej wody półwiązanej wynosi w stosunku do ciężaru uwodnionego cementu 0,2 w przypadku cementu portlandzkiego, 0,25 dla cementu portlandzkie, który szybko twardnieje oraz 0,35 dla cementu glinowego.

Tężenie betonu

Po upływie 28 dni procesu tężenia w warunkach normalnych ilość wody hydratacyjnej jest niewielka i wynosi w stosunku do ciężaru cementu dla cementu portlandzkiego, który szybko twardnieje 9% oraz dla cementu glinowego 20%. W swoich badaniach M. R. Chambaud stwierdził, że po upływie 28 dni tężenia dla cementów francuskich wartości wody hydratacyjnej są większe.[uprawnienia budowlane] W przypadku cementu portlandzkiego zwykłego wartość wynosi 14%, dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego wynosi 21% oraz dla cementu glinowego wynosi 32%. Według tego autora do pełnej hydratacji cementu dla warunków budowlanych nigdy nie dojdzie. W przypadku cementów szybko twardniejących, jeżeli są one odpowiednio pielęgnowane to stopień hydratacji po okresie 28 dni twardnienia może wynosić około 83%. Podczas procesu tężenia możliwa jest zmiana wartości wskaźnika W/C jakim charakteryzuje się beton. W sytuacji, gdy beton jest bezpośrednio po procesie zarobienia wodą jest odpowiednio chroniony przed utratą wilgoci to możliwe jest utrzymanie wskaźnika W/C na wyjściowym poziomie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com