fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Decyzja komisji kwalifikacyjnej – możliwość odwołania

Za kwalifikacje wykształcenia i kwalifikacje praktyki zawodowej odpowiada Okręgowa komisja kwalifikacyjna. Decyzje dotyczące nadania uprawnień budowlanych są w zakresie jej obowiązków.  Zakres działania opisany jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.(jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

W razie odwołania należy skontaktować się z Krajową Komisją Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za pośrednictwem odpowiedniej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Zainteresowany ma czternaście dni od otrzymania decyzji na złożenie odwołania. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna prowadzi postępowania odwoławcze i wydaje decyzje dotyczące uprawnień budowlanych w drugiej instancji i jest to decyzja ostateczna. Oznacza to, że nie ma możliwości na odwoływanie się w ramach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.(wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane)

Odwołanie – odpowiedni organ

Kodeks Postępowania Administracyjnego zezwala na złożenie skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do odpowiedniego miejscowo administracyjnego sądu. Na skargę wyznaczono termin trzydziestu dni od otrzymania decyzji. Organem odwoławczym w tej sprawie jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Wszystkie sprawy najlepiej rozwiązywać polubownie na każdym etapie kwalifikacji i wszelkie wątpliwości wyjaśniać z komisją kwalifikacyjną.(program na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.