fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Skurcz betonów lekkich uzależniony jest od wiele czynników. Należą do nich między innymi rodzaj kruszywa, struktura betonu, ilość cementu, dodatek mikrowypełniaczy czy warunki przechowywania danego betonu. Przykładowo betony, które są wykonywane przy wykorzystaniu kruszywa twardego i mało odkształcalnego charakteryzują się mniejszą wartością skurczu niż betony wykonywane z kruszyw miękkich. Jamistość struktury zazwyczaj ma mniejszy wpływ na wartość skurczu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Ważniejszym aspektem jest wielkość samych ziarn kruszywa. Ważne jest również, że betony, które są wykonywane z drobnego kruszywa bardziej podlegają skurczowi niż betony gruboziarniste. Wartość skurczu rośnie wraz ze zwiększaniem ilości cementu znajdującego się w betonie.

Czynniki wpływające na skurcz betonów lekkich
Czynniki wpływające na skurcz betonów lekkich

Badania nad czynnikami wpływającymi na skurcz

Badacze mają zróżnicowane poglądy na temat wcześniej opisanych czynników oraz o tym jak wpływają one na skurcz betonu. Przykładowo Levy cytując wyniki badań amerykańskich twierdzi, że nie ma widocznej zależności pomiędzy skurczem a zawartością cementu.[akty uprawnienia budowlane] Uważa on również, że nie ma żadnej zależności pomiędzy ilością wody zarobowej a skurczem. Levy również zwraca uwagę na wnioski Dutrona. Mówią one o tym, że skurcz zmienia się w zależności od uziarnienia, ilości cementu i wody zarobowej, zdolności kruszywa do odkształcenia się oraz stopnia ścisłości betonu. Różnice pomiędzy tymi zależnościami mogą wynikać z trudności uzyskania dokładnych, powtarzalnych wyników. Do uzyskania takich wyników pomiarów muszą być zachowane stałe warunki temperatury oraz wilgotności.[segregator uprawnienia budowlane]

Określanie wartości skurczu w Polsce

W Polsce nie ma norm, które określają sposób w jaki powinno wykonywać się badania związane ze skurczem betonów. Najczęściej pomiar ten wykonuje się na próbkach o wymiarach 10x10x50 centymetrów. Przechowuje się je w temperaturze wynoszącej 15-20°C oraz wilgotności w granicach 90% podczas pierwszych 7 dni twardnienia. Następnie wilgotność zmienia się do 50-70%. Są to warunki powietrzno-suche. Przyrządem pomiarowym podczas tych badań najczęściej jest aparat Amslera lub tensometry nasadowe.[uprawnienia budowlane]

Całkowity skurcz betonu

Całkowity skurcz betonu obejmuje skurcz świeżej masy betonowej w okresie wiązania oraz skurcz betonu podczas okresu twardnienia. Drugi z nich nazywany jest skurczem technologicznym. W wyniku nawilżania oraz wysychania betonu dochodzi do zmian objętościowych wtórnych. Są to skurcze oraz pęcznienia. Zazwyczaj ich poziom mieści się w granicach 40-60% wartości skurczu końcowego. Skurcz świeżej masy betonowej jest mało zbadany. W literaturze wartości podawane dotyczą jedynie skurczu betonu związanego. Pierwszy pomiar, czyli zerowy ma miejsce w nich po 24 lub 48 godzinach od chwili zaformowania elementu.[uprawnienia budowlane testy] Jest to czas, gdy beton osiąga minimalną wytrzymałość, który wynosi około 5 kg/cm2. Wartość skurczu po 90 dniach na podstawie badań zostaje określona jako około 70% skurczu końcowego. Skurcz stabilizuje się po około 180 dniach. Ilość tych dni uzależniona jest jednak od wilgotności oraz szybkości z jaką wysychają próbki.

Wartości skurczu betonów

Dla betonów lekkich podczas pierwszych dni twardnienia wynoszących do 7 dni obserwuje się nieznaczne pęcznienie. Jeżeli betony wykonywane są z keramzytu to okres ten trwa 10-12 dni, dla żużli 7-16 dni oraz dla popiołów lotnych 5-7 dni. W przypadku przechowywania próbek w wodzie w dużym stopniu dochodzi do zahamowania przyrostu skurczu oraz obniżenia końcowej jego wartości. Duże wartości skurczu uzyskuje się dla wermikulitu oraz perlitu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com