fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Termin „obszar oddziaływania budowlanego” jest zawarty w prawie budowlanym. W przepisach w art. 3 pkt 20 możemy zapoznać się z jego definicją: „(…) należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”. (uprawnienia budowlane 2019)

Wielu architektów spiera się, co należy rozumieć przez tak niedoprecyzowany przepis. Nie ma żadnego konkretnego wzoru czy schematu postępowania, który pomógłby w jego określeniu. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i podlega osobnym przepisom. W tym przepisom prawa wodnego, geologicznego czy ochrony zabytków, w zależności od miejsca, w którym planowana jest inwestycja. Ostateczna interpretacja przepisów należy jednak do urzędników architektoniczno-budowlanych. (program uprawnienia budowlane)

obszar oddziaływania obiektu budowlanego
obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego c.d.

Jako obszar oddziaływania obiektu budowlanego możemy rozumieć wszystkie czynniki dotyczące projektowanego obiektu. Czynniki te w przyszłości mogą przeszkodzić sąsiadom w legalnym użytkowaniu swojej działki. Do takich czynników można zaliczyć: zacienienie, poziom hałasu, emisja gazów czy produkcja odpadów o nieprzyjemnym zapachu lub substancji szkodliwych. Oczywiście każdy obiekt budowlany będzie miał inny obszar oddziaływania. Inaczej w otoczenie będzie ingerował dom jednorodzinny, a inaczej spalarnia śmieci czy fabryka. (segregator z aktami prawnymi)

Obszar oddziaływania obiektu zazwyczaj obejmuje sąsiednie działki, jednak nie jest to reguła. Zdarza się, że planowany obiekt ma obszar oddziaływania mniejszy lub o wiele większy. Może to dotyczyć całego zespołu lub dzielnicy. W zależności od tego są przewiduje się rozmaite skutki prawne. Jeśli  obszar oddziaływania planowanego obiektu dotyczy tylko i wyłącznie działki inwestora nie musi on występować do właściwego urzędu o pozwolenie na budowę. Wystarczy tylko złożyć zawiadomienie o jej rozpoczęciu. Wiąże się to z uproszczoną procedurą i mniejszymi formalnościami. Jeśli natomiast obszar oddziaływania budynku będzie obejmował działki należące do innych właścicieli, wówczas stają się oni w urzędzie stronami i mają prawo do wglądu w dokumentację projektową. Mają też prawo do uzyskania informacji o stanie prowadzonych robót. W razie wątpliwości przysługuje im prawo do zgłoszenia protestu i wnioskowania o niewydanie pozwolenia na budowę. (akty prawne na uprawnienia – egzamin)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com