fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czy możesz zostać kierownikiem robót budowlanych?

Jeżeli zadajesz sobie powyższe pytanie z pewnością branża budowlana nie jest ci obca. Jednak aby zostać kierownikiem robót budowlanych lub kierownikiem budowy należy spełniać określone warunki (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Istotnie trzeba posiadać wykształcenie wyższe techniczne oraz zrealizować praktykę zawodową, która odpowiada stopniowi skomplikowania prac. Poza tym wymaga się posiadania uprawnień budowlanych.

Czy możesz zostać kierownikiem robót budowlanych

Za co odpowiada kierownik robót budowlanych?

Godnym uwagi jest fakt, że w gestii kierownika leży kierowanie procesem związanym z realizacją robót budowlanych lub budowy. Zawód ten wiąże się z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie. Istotnie określa to Prawo budowlane. Ponadto kierownik musi dokonywać fachowej oceny zjawisk technicznych (egzamin na uprawnienia budowlane). Dodatkowo do jego kompetencji należy samodzielne rozwiązywanie zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych. W celu zaznajomienia się z zadaniami, które wykonuje kierownik robót budowlanych warto sięgnąć do art. 22 Prawa budowlanego. Wynika z niego, iż kierownik odpowiedzialny jest za realizowanie zleceń wpisanych do dziennika budowy oraz organizację procesu budowlanego. Jak również za prowadzenie dokumentacji budowy oraz zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie. Poza tym zajmuje się kierowaniem budową zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem.

Wymagania związane z egzaminem państwowym

Oczywiście w celu zdobycia uprawnień budowlanych trzeba zdać egzamin pisemny oraz ustny. Podczas egzaminu weryfikuje się znajomość kandydata z zakresu procesu budowlanego oraz jego umiejętności zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Organ samorządu zawodowego powołuje komisję egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu).

Wpis do rejestru centralnego

Z pewnością zdanie egzaminu otwiera drzwi do kariery w branży budowlanej. Wówczas kandydat otrzymuje wpis do rejestru centralnego. Zostaje również wpisany na listę członków właściwej terytorialnie izby samorządu (nauka do uprawnień budowlanych). Zaznaczmy jeszcze, że w celu uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń konieczne jest ukończenie studiów magisterskich na jednym z kierunków odpowiednich dla wybranej specjalności. Jeżeli ktoś stara się o uprawnienia w ograniczonym zakresie, wówczas wymaga się jedynie ukończenia studiów zawodowych W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczą studia zawodowe na odpowiednim kierunku lub magisterskich na kierunku pokrewnym.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com