fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin pisemny, który otwiera nam drzwi do zdobycia uprawnień budowlanych przybiera postać testu złożonego z 30-90 pytań. Egzamin ustny, który odbywa się po pozytywnym zaliczeniu testu, może mieć od 5 do 10 pytań. Jak jest oceniana każda z tych części egzaminu? Ile punktów należy mieć, by zdać? Jaki jest czas trwania egzaminu? O tym właśnie ten wpis. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Egzamin pisemny od strony technicznej

Ilość pytań na egzaminie zależy od uprawnień, o jakie się staramy. Zawsze jednak aby go zaliczyć, musimy odpowiedzieć poprawnie na minimum 75% pytań. Wyłącznie w takiej sytuacji zostaniemy dopuszczeni do egzaminu ustnego. Test sprawdza naszą znajomość ustawy o prawie budowlanym oraz ustaw, które dotyczą wybranej specjalności. Należy pamiętać, że w skład tych ustaw wchodzą także akty wykonawcze. Sprawdza się także znajomość postępowania administracyjnego oraz przepisów BHP podczas wykonywania prac budowlanych. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Czas trwania egzaminu pisemnego

Czas trwania egzaminu zależy bezpośrednio od liczby pytań, stąd ich liczbę należy pomnożyć przez 1,5 minuty. Egzamin rozpoczyna się w momencie wskazanym przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę. Od tej chwili rozwiązujemy test; w każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna z trzech odpowiedzi. Egzamin ma miejsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Każdy z kandydatów na uprawnienia budowlane otrzymuje ten sam zestaw pytań. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Czas trwania egzaminu ustnego

Jak już zostało wspomniane, do egzaminu ustnego można podejść wyłącznie po zdaniu egzaminu pisemnego. Na początku egzaminu losuje się zestaw, który ma od 5 do 10 pytań. Tycza się one stosowania przepisów prawa w praktyce, wiedzy technicznej i przepisów dotyczących wybranej specjalności. Oprócz tego kandydat musi wykonać zadanie praktyczne, którym jest zadanie projektowe lub rozwiązanie zagadnienia dotyczącego prowadzenia budowy. Czas trwania egzaminu ustnego wynosi 60 minut, jednak aż 25 minut to czas na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi. Jest to niezwykle ważny czas, ponieważ możemy wtedy korzystać z tekstów aktów prawnych, Eurokodów lub Polskich Norm. Nie trzeba więc uczyć się treści aktów prawnych na pamięć – musimy po prostu wiedzieć, co można gdzie znaleźć. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com