fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Co czeka nas po egzaminie na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się dwa razy do roku, w sesji wiosennej i sesji jesiennej. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej jest osobą odpowiedzialną za określenie terminów egzaminów. Kiedy każdy egzamin ma już swój termin, wywiesza się je na tablicy ogłoszeń w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Znajdziemy ją także na ich stronie internetowej. Wszyscy, którym udało się przejść pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, czyli innymi słowy zostali dopuszczeni do egzaminu, dowiedzą się o jego dacie w formie listu poleconego. Spodziewać takiego listu możemy się na miesiąc przed wyznaczonym terminem. Obowiązujące akta prawne również znajdziemy na tablicy ogłoszeń. (uprawnienia architektoniczne 2020)

Gdy egzamin dobiega końcowi, Zespół Egzaminacyjny organizuje niejawne posiedzenie podczas, którego dochodzi do podsumowania wyników. Oczywiście osoba, która zdawała egzaminu nie bierze udziało w tych rozmowach. Tworzony jest specjalny protokół tego podsumowania, na którym widnieją podpisy osób z całego Zespołu Egzaminacyjnego.(szczegółowy program egzaminu). Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Inżynierów Budownictwa określa dokładna formę protokołu podsumowania. Kiedy Zespół Egzaminacyjny naradzi się i podejmie decyzje odnośnie przebiegu egzaminu, o wyniku informują zdającego bezpośrednio. Następny krok należy do zespołu egzaminacyjnego, którzy występują do przewodniczącego Komisji składając wniosek o nadanie uprawnień budowlanych każdej osobie, która pozytywnie przeszła egzamin. Same uprawnienia mają formę decyzji zawierające zakres i rodzaj. (testy 2019)

Co jeśli nie zdamy egzaminu?

W przypadku kiedy nie udało nam się otrzymać pozytywnej oceny egzaminu, Przewodniczący Komisji wydaje decyzję odmawiająca nadania uprawnień budowlanych. W tym samym czasie wyznacza się też okres, który zdający musi odczekać, by móc ponownie przystąpić do egzaminu. Minimalny okres to 3 miesiące. Najwięcej osób ma możliwość przystąpienia do egzaminu w następnej sesji. Wtedy wszystkie daty ogłaszane są także w izbie. (uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com