fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Cieplna ochrona podłóg w obiektach

Parametr, jaki jest podstawowy w związku z izolacyjnością cieplną podłogi w zewnętrznej konstrukcyjnej przegrodzie danego budynku to współczynnik związany z przenikaniem ciepła. Techniczne warunki budowlane zawierają wymagania odnośnie parametru przenikania ciepła. Przepisy są tu formułowane dla konstrukcji z nieogrzewanymi podłogami. W związku z tym, że ogrzewane podłogi stosuje się także w zewnętrznych przegrodach, to ta część przegrody, która zlokalizowana jest między nieogrzewaną albo ogrzewaną przestrzenią a grzewczymi elementami, posiadająca niższy poziom temperatury niż w przypadku pomieszczenia z grzewczym układem, musi zapewniać także odpowiedni poziom cieplnej izolacyjności. Obecnie obowiązujące budowlane przepisy wymagają poziom cieplnej izolacyjności w konstrukcji tam, gdzie występują podłogi. (uprawnienia budowlane 2022)  

Cieplna ochrona podłóg w obiektach
Cieplna ochrona podłóg w obiektach

Przegrody stykające się z gruntem

Wraz z obowiązującym rozporządzeniem podczas wykonywania projektu stykających się przegród z gruntem, uwzględnia się także inny wymóg obejmujący termoizolacyjne właściwości. W budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, produkcyjnym czy o charakterze publicznej użyteczności, w pomieszczeniu ogrzewanym na gruncie po obwodzie podłogi umieszcza się izolacyjną warstwę cieplną, która nie może wynosić mniej od 2,0 m² K/W. Rozporządzenie nie zawiera jednak danych odnośnie doprecyzowania, jaką szerokość powinien mieć pas cieplnej izolacji.  (uprawnienia budowlane segregator )  

Szerokość izolacyjnego pasa

Patrząc na to, że w rozporządzeniu nie ujęto szerokości, jaką musi posiadać izolacyjny cieplny pas i jednocześnie stosując wytyczne ujęte w normach cieplnych przyjmuje się zwykle, że szerokość izolacyjnego pasa który umieszcza się w podłodze poziomo, albo w fundamentowej ścianie pionowo nie może wynosić mniej od 1 metra.  (uprawnienia budowlane kontakt)  Patrząc na tą izolację występują tu nieścisłości związane z terminologią, która podana jest w budowlanych warunkach, a dokładniej w normie PN-EN ISO 13370:2008. Obejmuje ona cieplne właściwości budynków oraz cieplną wymianę poprzez grunt i obliczeniowe metody. Określa się w niej ją jako krawędziową izolację, a w wartości związanej ze współczynnikiem przenikania ciepła ujmuje się ją jako efekt cieplnego mostka liniowego.  (uprawnienia budowlane program) 

Większe wartości współczynnika przenikania ciepła

Patrząc na gospodarcze budynki, produkcyjne albo magazynowe można przyjąć w tym wypadku większe wartości związane ze współczynnikiem przenikania ciepła. Ma to miejsce w sytuacji, gdy rachunek ekonomicznej efektywności danej inwestycji obejmuje koszty związane z realizacją oraz koszty eksploatowania danego budynku. W takim wypadku wykonuje się analizę kosztów w pewnym życiowym cyklu technicznym inwestycji, co ma charakter energetycznego audytu budynku oraz danej budowlanej przegrody. W przepisach nie jest jednak sprecyzowana forma oraz zakres wykonania takiej analizy. Kierunek, w jakim rozwijają się standardy cieplnej izolacyjności budowlanych przegród na terenie Polski wyznaczają wymagania, które opracowane są dla energooszczędnych i pasywnych budynków. (uprawnienia budowlane) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com