fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Elementy konstrukcyjne w obiektach budowlanych

Z powodu różnych funkcji obiektów, które znajdują się na terenie zakładów przemysłowych, konieczne jest zróżnicowanie konstrukcji oraz materiałów budowlanych (egzamin na uprawnienia budowlane). Takimi obiektami są:

– budynki administracyjne,

– budynki produkcyjne,

– estakady,

– budynki socjalne,

– wieże szybowe,

– silosy,

– stacje pomp.

Budynki wielokondygnacyjne
Budynki wielokondygnacyjne

Zgodnie z przepisami budynki produkcyjne oraz magazynowe muszą być zbudowane z materiałów, które nie rozprzestrzeniają ognia.

Elementami konstrukcyjnymi w takich obiektach są:

a) beton zbrojony (żelbet, strunobeton, kablobeton, siatkobeton) lub stal:

– duże rozpiętości,

b) cegła:

– budynki administracyjne, socjalne oraz budynki produkcyjne,

c) szkło:

– budownictwo przemysłowe,

d) materiały szkłopochodne bądź tworzywa sztuczne.

Coraz częściej wykorzystuje się w budownictwie:

– stropy aluminiowe na ściany osłonowe, które są odporne na korozję,

– lekkie konstrukcje przekryć,

– elementy okien i drzwi.

Budynki wielokondygnacyjne

Najważniejszymi budynkami, które w pierwszej kolejności się projektuje, są budynki produkcyjne. Spowodowane to jest m.in. dużymi nakładami inwestycyjnymi. Najpopularniejszym podziałem jest podział ze względu ukształtowanie bryły i liczbę kondygnacji (program uprawnienia budowlane). Wyróżnia się budynki wielokondygnacyjne oraz jednokondygnacyjne (halowe).

Wielokondygnacyjne budynki produkcyjne są produkowane w przypadku:

– podziału na różne poziomy przy pionowym przebiegu linii technologicznych,

– niewysokich pomieszczeń, które są oświetlane światłem naturalnym tylko przez ona w ścianach zewnętrznych,

– kiedy obciążenia użytkowe stropów nie przekraczają 15 kN/m, a obciążenia dynamiczne są niewielkie.

W przypadku budynków wielokondygnacyjnych ograniczeniu ulega transport po podłodze (np. przy wykorzystaniu wózków akumulatorowych). Coraz częściej wykorzystuje się:

– różne rodzaje transportu podwieszonego,

– przenośniki poziome,

– przenośniki pionowe.

Najczęściej jest tak, że projektuje się maksymalnie 4-6 kondygnacji. Spowodowane to jest m.in.:

– rozwiązaniem transportu pionowego,

– kosztem realizacji, które rośnie wraz ze wzrostem liczby kondygnacji.

Budynki wielokondygnacyjne mogą być dwu- lub wielotraktowe. Wraz ze wzrostem ich szerokości, zmniejsza się koszt realizacji, a także zapotrzebowania na ciepło. Jednocześnie rośnie też trudność w kwestii oświetlenia traktów środkowych.

Do jednych z najważniejszych zalet budynków wielokondygnacyjnych zalicza się:

– ograniczenie powierzchni zabudowy,

– skrócenie sieci przewodów technologicznych (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Wykonanie wielokondygnacyjnych budynków produkcyjnych

Wielokondygnacyjne budynki produkcyjne najczęściej wykonuje się w formie konstrukcji szkieletowych, które są z żelbetu bądź stali. Najpopularniejszymi rozstawami siatki słupów, które się stosuje, są:

– 6x6x9 m,

– 6×12 m.

Czasami w budynkach wielokondygnacyjnych łączą się funkcje produkcyjne z administracyjnymi. Najczęściej jest tak, że pomieszczenia administracji ogólnozakładowej znajdują się na parterze. Głównym powodem jest to, że niezbędny jest kontakt z otoczeniem. Z kolei pomieszczenia kontroli technicznej mogą znajdować się na wyższych kondygnacjach.

W przypadku wielokondygnacyjnych budynków produkcyjnych bardzo ważne jest to, żeby szczególnie zwrócić uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo oraz możliwość szybkiej ewakuacji w razie, gdyby wybuchł pożar. Z tego też powodu bardzo istotne jest to, żeby przestrzegać z wielką starannością przepisów, które bezpośrednio dotyczą dojścia dróg, a także wyjść ewakuacyjnych (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com