fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podział budynków kolejowych

Z uwagi na przeznaczenie budynków kolejowych, dzieli się je na:

1) budynki liniowe:

a) znajdują się na szlaku,

b) są przeznaczone do potrzeb prowadzenia ruchu:

– nastawnie na posterunkach odstępowych i odgałęźnych,

– poczekalnie na przystankach,

c) są przeznaczone do potrzeb utrzymania torów:

– domy zawiadowców odcinków drogowych i toromistrzów wraz z zapleczem gospodarczym,

– warsztaty i magazyny,

– strażnice przejazdowe i dla nadzorców tunelowych,

– domy mieszkalne dla służby liniowej,

Budynki kolejowe
Budynki kolejowe

2) budynki stacyjne:

a) znajdują się na terenie stacji, są to:

– budynki dworcowe z przejściami na perony, które mają formę tuneli oraz kładek,

– magazyny z rampami,

– składnice,

– budynki zakładów pomocniczych oraz trakcyjnych,

– lokomotywownie,

– warsztaty,

– nastawnie,

– schroniska dla robotników,

3) budynki socjalno-bytowe:

a) pełnią one funkcję mieszkań pracowników kolejowych,

b) są one przeznaczone na potrzeby kulturalne i zdrowotne pracowników:

– świetlice,

– szpitale,

– ambulatoria,

4) budynki administracyjne, czyli:

– gmachy okręgowych dyrekcji kolejowych,

– budynki biurowe oddziałów poszczególnych służb,

– budynki biurowe zarządów przedsiębiorstw kolejowych (testy 2021 uprawnienia).

Kubaturowe budownictwo kolejowe

Zakres kubaturowego budownictwa kolejowego jest bardzo szeroki. Budynki tego typu dzieli się na dwie podstawowe grupy. Są to budynki, które należą do grupy budownictwa powszechnego oraz budynki, które należą do grupy budownictwa przemysłowego.

W przypadku kolejowego budownictwa kubaturowego wykorzystuje się całkowicie:

– ustroje, które stosuje w budownictwie powszechnym i przemysłowym,

– elementy stypizowane z katalogów budownictwa kolejowego (program na uprawnienia budowlane w wersji android).

Należy jednak pamiętać, że ze względu na różnorodność przeznaczeń budynków kolejowych, a także specyfikę funkcji oraz rozwiązań, często konieczne jest indywidualne traktowanie potrzeb budownictwa kolejowego.

Dodatkowo warto wiedzieć o tym, że w budownictwie kolejowym w dość szerokim zakresie ma miejsce powtarzalność poszczególnych budynków. Dotyczy to m.in. nastawni, poczekalni na przystankach, budek przejazdowych, schronisk dla robotników, magazynów, małych dworców i innych budynków. Z tego powodu niezbędne okazuje się zastosowanie rozwiązań typowych elementów budowlanych, elementów wyposażenia oraz całych budynków.

W przypadku opracowań typowych oraz projektów indywidualnych kubaturowego budownictwa kolejowego, materiałami, które wykorzystuje się w szerokim zakresie są beton oraz żelbet. Stosuje się je przede wszystkim w:

a) fundamentach,

b) szkieletach konstrukcji ścian w przypadku wielokondygnacjowych budynków specjalnego przeznaczenia,

c) stropach,

d) stropodachach,

e) wszystkich elementach budowlanych oraz wyposażeniowych (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Do kubaturowego budownictwa kolejowego przemysłowego zalicza się:

– lokomotywownie,

– parowozownie (elektrowozownie i motowozownie),

– wszelkiego rodzaju warsztaty budowy czy napraw taboru oraz napraw i konserwacji urządzeń poszczególnych służb liniowych,

– magazyny, które pozostają w dyspozycji służby zaopatrzenia kolei,

– podręczne magazyny funkcjonalne poszczególnych służb liniowych,

– magazyny nadania i wydania pozostające w dyspozycji służby handlowej.

Budynki kolejowe jako budownictwo powszechne

Budynki kolejowe, które są częścią grupy budownictwa powszechnego, podlegają w pełni przepisom budownictwa tego typu.

Specyficznymi budowlami, które należą do tej grupy są wyłącznie noclegownie. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie służbie pociągowej wypoczynku i kulturalnego spędzenia czasu między turnusami oraz pełnej obsługi ich osobistych potrzeb.

Wytyczne i normy, które obowiązują w odpowiednim budownictwie specjalistycznym dotyczą ambulatoriów, szpitali, szkół i świetlic. Z kolei budynki administracyjne wykonuje się zgodnie z ustaleniami i zasadami, które dotyczą budownictwa tego typu. Jednocześnie należy zachować normę 4-6 m2 powierzchni użytecznej na jednego pracownika (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com