fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ustroje budowlane

Ustrój budowlany to zespół elementów budowlanych, które tworzą całość w skończonej formie oraz funkcji (program uprawnienia budowlane). Ustroje można podzielić na ustroje:

a) główne:

– przekrycia,

– ściany,

– rampy,

b) podporządkowane:

– świetliki,

– okna,

– daszki rampowe.

Idealnym przykładem, który odnosi się do tego podziału jest kwestia ramp dla składów przemysłowych. W przypadku rampy zespołem, który stanowi całość architektoniczno-konstrukcyjną jest połączenie:

– pomostów,

– daszków,

– schodów,

– pochylni.

Jeżeli będzie rozpatrywana kwestia np. samego daszku, to wtedy również jest to ustrój budowlany z tego względu, że jest to elementy, który należy do zespołu elementów, które tworzą jedną całość. Z tego też powodu nastąpił podział ustrojów na główne i podporządkowane (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Ściana jest ustrojem głównym z powodu pełnionej funkcji, a okno żelbetowe prefabrykowane, które składa się z elementów, które są ustrojem, jest jednocześnie ustrojem o funkcji podporządkowanej funkcji głównej ściany.

Budownictwo przemysłowe
Budownictwo przemysłowe

Oprócz tego istnieje warunek pozafunkcjonalny. Jest on także odpowiedzialny za przyjęty podział. Mowa tu o warunku jednorodności form. W typizacji jest ogólne wymaganie, które mówi o tym, żeby ustroje, które są częścią całości (czyli podporządkowane) były jednocześnie jednorodnie skomponowane z ustrojem głównym.

Segment budowlany

Segment budynku to zespół ustrojów budowlanych, które charakteryzują się tym, że są jednolitą całością i wielokrotnie powtarzają się w budynku. Segmenty można podzielić na:

a) pod względem ukształtowania w planie:

– jednoczłonowe,

– wieloczłonowe,

b) pod względem ukształtowania w pionie:

– jednokondygnacjowe,

– wielokondygnacjowe,

c) pod względem usytuowania w budynku:

– segmenty skrajne.

Sekcja

Sekcja budynku to zespół segmentów budynków, który tworzy część, która się powtarza i jest samodzielna (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Istnieje możliwość, żeby oddzielić sekcję budynku od sąsiednich przy pomocy dylatacji. Jest to jednak zależne od wymiarów danej sekcji. Sekcja, jak jest skończona, może być budynkiem bądź budowlą. Sekcje można podzielić ze względu na:

a) ukształtowanie w planie:

– sekcje jednosegmentowe,

– sekcje wielosegmentowe,

b) ukształtowanie w pionie:

– sekcje jednokondygnacjowe,

– sekcje wielokondygnacjowe,

c) usytuowanie w budynku – sekcje:

– pod względem usytuowania w budynku

– narożne,

– boczne,

– środkowe,

– skrajne,

– pośrednie.

Istnieje również możliwość podzielenia sekcji ze względu na różnice funkcjonalne. W działalności typizacyjnej wyróżnia się sekcje:

– produkcyjne,

– magazynowe,

– szatniowe,

– mieszkalne.

Jednak najczęstszym podstawowym podziałem jest ten, który opiera się na różnicach budowlano-konstrukcyjnych. Jest to spowodowane tym, że często jest tak, że sekcje produkcyjne i magazynowe są takie same pod kątem budowlanym, mimo, że różnią się pod względem funkcjonalnym.

Budowla i budynek

Budowla to zespół ustrojów lub segmentów budowlanych, które charakteryzują się tym, że mają skończoną formę (uprawnienia architektoniczne 2021). Jej funkcja technologiczna nie jest przeznaczona do tego, żeby ludzie stale tam przebywali. Przykładami budowli są:

– wielki piec,

– chłodnia kominowa,

– zbiornik,

– silos.

Z kolei budynek to zespól sekcji budowlanych, który ma skończoną formę architektoniczną, a jego funkcja technologiczna pozwala na stały pobyt ludzi. Zdarzają się takie przypadki, że budynek może być jedną sekcją i wówczas staje się on zespołem segmentów.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com