fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budowle melioracyjne

Na drenarskich sieciach zlokalizowane są drenarskie wyloty, znajdujące się w ujściu zbieracza do rowu. Można tam znaleźć także drenarskie rodzaje studzienek. Budynki drenarskie wykonuje się obecnie w zgodzie z katalogami typowych projektów drenarskich studzienek i wylotów. Katalogi te wydaje się w Warszawie przez PWN oraz CBS. Chcąc wykonać drenarską budowlę stosuje się najczęściej takie materiały, jak studzienki kryte, bądź znajdujące się na powierzchni oraz wyloty. Studzienki są zbudowane z betonowych kręgów, żelbetowych pokryw, włazowych klamer, piasku, portlandzkiego cementu, izolacyjnej papy czy żwiru bądź pospółki. Wylotami są betonowe prefabrykaty stosowane na wyloty W-1 oraz betonowe korytka i wylotowe kratki. Jeżeli mamy do czynienia z zamuleniem osadnika, w takim wypadku drenarską studzienkę trzeba koniecznie oczyścić z mułu. (uprawnienia budowlane program) 

Budowle melioracyjne
Budowle melioracyjne

Lokalizacja melioracyjnych urządzeń

Lokalizacja melioracyjnych urządzeń nie sprawia większych trudności, podobnie jak w przypadku drenarskich rurociągów, gdy posiadają one sytuacyjno – wysokościowe plany powykonawcze. W przypadku starych urządzeń brak takich planów sprawia, że należy poszukać bezpośrednio w terenie drenarskich rurociągów. Rozpoczęcie poszukiwań powinno rozpocząć się od drenarskiego wylotu znajdującego się w rowie. Jednak zaniedbania powodują, że wyloty w rowie mogą być w dużym stopniu zamulone, a nawet mogą być zlokalizowane poniżej dna w obecnym rowie. Początkowy odcinek trasy zbieracza ustala się na podstawie wizualnej oceny związanej z kątem wpadania wylotu do rowu. Najlepszą porą roku na lokalizowanie rurociągów jest wiosna. W tym czasie glebowy profil wykazuje nasiąknięcie wodą.(uprawnienia budowlane segregator )  

Lokalizacja sączków

Lokalizacja sączków jest dużo trudniejsza. Przyjęta zasada mówi, że biegną one w równoległy sposób do rowów bądź dróg. W praktyce jednak nie zawsze tak jest. Mając duże problemy z lokalizacją sączków usuwa się glebową warstwę, której miąższość wynosi minimum 30 do 40 cm, na projektowanej szerokości rozstawu sączków, stosując do tego celu sondę. Sonda ma za zadanie zbadać warstwę podglebia. Tam, gdzie podczas wciskania sondy będzie mniejszy opór, niż w innych miejscach, tam właśnie z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że znajduje się trasa rurociągu. Czasami po usunięciu z podglebia sondy, na jej szpilce można zauważyć ślad, którego kolor przypomina glinianą cegłę. Dużo większym problemem w lokalizacji są rurociągi wykonane z PCV. (uprawnienia budowlane)

Studzienki drenarskie

Za pomocą studzienek drenarskich można wskazać trasę związaną z przebiegiem rurociągu.  (uprawnienia budowlane kontakt) Zdejmując pokrywę studzienki dokonuje się weryfikacji, z jakiej strony do studni wpada zbieracz. W ten sposób określa się również kierunek przebiegu rurociągu. Dokonując kontroli drenarskich studzienek można ocenić sprawność funkcjonowania danego rurociągu. W studzienkach spiętrzanie wody powoduje niedrożność w rurociągach, poniżej  poziomu studzienki. Ubytek w wodzie, która powinna wpadać do studni, przy poprawnym funkcjonowaniu innych zbieraczy, wiąże się zazwyczaj z uszkodzeniem w rurociągu powyżej poziomu studzienki. (uprawnienia budowlane 2022) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com