fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Od strony jazu powierzchnię przyczółka powinno kształtować się jako odbicie lustrzane obrysu danego filaru. Oznacza to, że powinna posiadać ona wnęki. W górnej oraz dolnej części wody przyczółki mają formę skrzydeł odpowiednio odpowiadających dolnych i górnych. Ich najprostszą formą są prostopadłe skrzydła, które analogiczne są do przyczółków mostowych. Rozwiązanie to nie jest jednak najlepsze z hydraulicznego punktu widzenia. Jest to spowodowane przepływaniem wody przez przęsło, które sąsiaduje z przyczółkiem. W tym miejscu tworzy się w miejscu górnym i dolnym danej skarpy skrzydło wiru. Ma ono pionową oś i może powodować szybsze rozmycie tychże skarp. Oprócz tego powoduje to obnażanie się fundamentów skrzydeł.[uprawnienia budowlane testy]

Budowa przyczółka
Budowa przyczółka

Skrzydła ukośne

Lepsze od wyżej opisanych są skrzydła ukośne. W ich przypadku zmiana profilu wody przepływającej następuje łagodniej niż w poprzednim przypadku. Układ dla skrzydeł skośnych jest tym bardziej korzystny im mniejszy jest jego kąt. Należy jednak pamiętać, że pomniejszenie kąta wpływa na długość przyczółka, a co za tym idzie na kubaturę betonu oraz jego koszt. Z tego powodu najczęściej stosuje się kąty o wartości od 30 do 45 stopni.[akty uprawnienia budowlane] Dla skrzydeł ukośnych ogranicza się powierzchnię licową skrzydeł. Robi się to poprzez cztery linie. Pierwsza z nich pionowa występuje na kontakcie z korpusem przyczółka. Druga pochyła jest równoległa do skarpy ziemnej. Trzecia jest pozioma i znajduje się na wysokości podstawy przyczółka. Ostatnia jest również pozioma i ma taką wysokość jak korona przyczółka. Dla takiej konstrukcji skrzydeł ukośnych przejście występujące pomiędzy ścianą przyczółka a skarpą jest łagodniejsze i bardzo korzystne pod względami hydraulicznymi. Trudnością w tym przypadku są jedynie momenty wykonania go.[segregator uprawnienia budowlane]

Schematy przyczółków

Schematy przyczółków związane są z momentem wiązania się jazu z wysokim brzegiem. Jego poziom jest umiejscowiony tam, gdzie zwierciadło wody górnej. W sytuacji, gdy brzeg jest stosunkowo niski w miejscu przedłużenia jazu wykonuje się wał ziemny. Po takim zabiegu skarp ziemny w pobliżu przyczółka powinno kształtować się w przybliżeniu. Występują trzy rodzaje tego rozwiązania.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Pierwsze mówi o tym, żeby korona skrzydeł była dopasowana do poziomu korony danego nasypu i była zgodna z poziomem czołowej korony należącej do przyczółka. Drugi i trzeci sposób polega na obniżeniu korony skrzydeł w stronę ich zakończenia. Robi się to zgodnie z nasypem skarpy. Czasami możemy spotkać się z sytuacją, gdy zamiast pochyłości o charakterze jednostajnym obniżenie poziomu korony skrzydeł może być robione jako stopniowe. Trudniejsze warunki terenowe oraz gdy skarpy danego nasypy mają różny poziom nachylenia układy geometryczne skrzydeł i skarp rozwiązuje się indywidualnie.[uprawnienia budowlane]

Zastosowanie przyczółek

Głównym zadaniem przyczółków jest wzmocnienie osadowienia budowli w brzegu. Taki sposób powoduje odpowiednie zabezpieczenie danej budowli jazu przed wpływem opływu wody występującym poza przyczółkiem. Każdy przyczółek po zaprojektowaniu powinien być sprawdzony czy dostęp wody nie jest ułatwiony i czy nie spowoduje on negatywnych skutków dla fundamentów jazu. Jest to bardzo ważne w przypadku, gdy ziemna zasypka jest zrobiona ze świeżego nasypu. Taka sytuacja powoduje osłabienie jej w stosunku do gruntu macierzystego.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com