fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przepisy prawa stanowią, że należy zatrudnić kierownika budowy, gdy budowę prowadzi się na podstawie pozwolenia na budowę. Co jednak, gdy jest to budowa na podstawie zgłoszenia? Jakie warunki obowiązują w takiej sytuacji? Jest to godne uwagi tym bardziej, że coraz częściej buduje się obiekty właśnie na takich zasadach. O tym właśnie będzie ten wpis. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Budowa na podstawie zgłoszenia – w jakich przypadkach?

Niektóre rodzaje prac budowanych prowadzi się w trybie uproszczonym. Zalicza się tutaj na przykład budowę niewielkich budynków o charakterze gospodarczym. Są nimi między innymi ganki, wiaty, lub garaże. Uproszczony tryb dotyczy także obiektów powiązanych z produkcją rolną oraz przyłączeń do mediów i sieci (np. wodociągowej, kanalizacyjnej czy telekomunikacyjnej). Budową na podstawie zgłoszenia będzie także przebudowanie wyżej wymienionych obiektów. Zgłoszenie składa się organowi administracji architektoniczno-budowlanej, a urząd może je zakwestionować do 21 dni od wpłynięcia. (program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Budowa na podstawie zgłoszenia – kiedy kierownik budowy jednak musi być?

Budowa na podstawie zgłoszenia nie zobowiązuje inwestora do zatrudnienia kierownika budowy. Istnieją jednak pewne wyjątki od reguły, gdzie musi on się pojawić. Jest tak chociażby w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na płynny gaz. Taka instalacja zawiera jeden zbiornik do 7m3 i jest przeznaczona do zasilania instalacji gazowych w jednorodzinnych obiektach mieszkalnych. Dotyczy to także budowy wolnostojącego budynku parterowego, który jest równocześnie kontenerową stacją transformatorową i stacji transformatorowych. Ich powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35mkw. (programy do uprawnień architektonicznych)

Budowa na podstawie zgłoszenia – czy można zbudować dom bez kierownika budowy?

Kierownik budowy musi zostać zatrudniony również przy budowie wolnostojącego domu jednorodzinnego, który powstaje na działce, dla której został zaprojektowany. Wyjątek od reguły obowiązuje także przy budowie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV. W rezultacie należy zatrudnić kierownika budowy przy budowie każdego domu jednorodzinnego. Oczywiście obowiązkiem jego zatrudnienia obarcza się samego inwestora. Jeżeli w przyszłości koniecznym okaże się ustanowienie kierowników poszczególnych prac budowlanych, ich zatrudnianiem zajmuje się już kierownik budowy. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com