fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykonanie błonki pielęgnacyjnej polega na tym, że rozprowadza się materiał ochronny w takiej ilości, która pozwoli na to, że błonka będzie miała grubość 0,3-0,4 mm po odparowaniu rozpuszczalnika (uprawnienia budowlane). Odpowiada to zużyciu materiałów 0,3-0,7 kg/m2.

Dzięki takiej błonce nie dochodzi do wyparowania wody ze świeżego betonu. Należy jednak pamiętać o tym, że po kilku dniach powstają mikroszczeliny. Pozwalają one na dyfuzję pary wodnej oraz powietrza, ale także odpowiednio chronią przed utratą ciepła. W związku z tym wolnej przebiega proces przesychania i hydratacji.

Powleczenie błonką bitumiczną jednorazowo gwarantuje ochronę świeżego betonu przez 3-4 tygodnie. Jest to odpowiednio długi czas. Emulsję bitumiczną należy rozprowadzić po 2-3 godzinach na wykończoną nawierzchnię. Z kolei bitumy upłynnione można aplikować po 4 godzinach, a bitumy na gorąco – dopiero następnego dnia.

Błonka bitumiczna
Błonka bitumiczna

Jednak lepsze rezultaty powstają po dwukrotnym rozprowadzaniu bitumu. W efekcie można uzyskać bardziej szczelną błonkę. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że boczne ściany nawierzchni powinny być pokryte błonką ochronną po usunięciu prowadnic.

Nowoczesny sposób pielęgnacji betonu posiada takie zalety jak:

– ochrona świeżo wykonanej nawierzchni betonowej przed działaniem czynników atmosferycznych,

– zwiększenie czasu trwania nawierzchni,

– poprawa warunków eksploatacji,

– uproszczenie organizacji robót,

– obniżenie pracochłonności,

– obniżenie kosztów wykonania.

W sytuacji, kiedy pielęgnacja dotyczy powłok wodoszczelnych, to przed ułożeniem papieru/folii powinno się pokrywać beton wilgotnym brezentem na 10-30 godzin (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Podczas układania powłok należy pamiętać o tym, żeby przylegały one szczelnie do powierzchni nawierzchni. Warto pamiętać także o tym, że żeby taki sposób pielęgnacji był opłacalny, to powinno się zadbać o to, żeby powłoki można było wykorzystać jeszcze kilka razy.

Pielęgnacja – ogólne zalecenia

W przypadku wszystkich sposobów pielęgnacji świeżego betonu istotne jest to, żeby zabezpieczyć szczeliny przed ich zanieczyszczeniem. Dzięki temu nie powstaną zbędne, dodatkowe prace, które polegałyby na oczyszczeniu szczelin przed zapełnieniem masą. W jaki sposób zabezpiecza się szczeliny? Pokrywa się je papą bądź papierem z opakowania cementu, po wcześniejszym usunięciu wkładek.

W sytuacji, kiedy temperatura powietrza jest poniżej +4°C, świeży beton powinien być przykryty:

– słomianymi matami,

– wojłokami,

– grubszą niż zwykle warstwą piasku (10-15 cm).

Kiedy zakończy się okres pielęgnacji należy:

– zamieść nawierzchnię,

– dokładnie wyczyścić szczeliny,

– wypełnić szczeliny masą zalewową,

– ustawić krawężniki,

– wykończyć pobocza (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Dopiero po wykonaniu tych czynności można otworzyć drogę dla ruchu. Powinno to nastąpić w porze ciepłej co najmniej po 3 tygodniach, a w porze chłodnej po 4 tygodniach od momentu wykonania nawierzchni.

Nawierzchnia betonowa oraz inne obiekty inżynierskie, które się używa, powinny być ciągle konserwowane. Związane to jest z dogodnością i bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz niedopuszczeniem do nadmiernych zanieczyszczeń, które mogą doprowadzić do kosztownych napraw czy całkowitej odbudowy.

Czynniki powodujące niszczenie nawierzchni

Czynniki, które powodują niszczenie nawierzchni najczęściej dzieli się na dwie grupy. Są to warunki:

– klimatyczno-atmosferyczne,

– ruchu drogowego.

Wpływy atmosferyczne

Na nawierzchnię cały czas wpływają wpływy atmosferyczne. Mają one postać destrukcyjnego oddziaływania wody i wahań temperatury.

Woda, która wpływa po nawierzchni bądź przesiąka do korpusu szkodliwego szkodliwie działa poprzez:

a) obniżenie własności wytrzymałościowych nasiąkniętego betonu,

b) rozsadzanie zapełnionych rys i szczelin,

c) obniżenie nośności podłoża gruntowego.

Na skutek wahań temperatury oraz wody może dojść do:

– tzw. wietrzenia betonu,

– powstawania dodatkowych naprężeń w betonowych płytach.

Ruch drogowy

Najważniejszym czynnikiem, który ma wpływ na zużycie nawierzchni jest oddziaływanie na nawierzchnię ruchu drogowego różnego rodzaju. To jak duże będą te wpływy zależy przede wszystkim od:

– rodzaju ruchu,

– natężenia ruchu,

– wielkości sił skupionych,

– szybkości poruszania się pojazdów.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com