fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Blok fundamentowy

Żeby móc dalej obliczać, trzeba pamiętać o kilku zaleceniach. Blok fundamentowy powinno się liczyć jako belkę na sprężystym podłożu poddaną działaniu obciążenia ruchomego. Poza tym płyta dolna jest obciążona oddziaływaniem gruntu. Płyta denna dzieli się na część a i część b. Część a należy obliczać jako płytę zamocowaną na 2 krawędziach. Z kolei część b jako płytę zamocowaną na 3 krawędziach. Ponadto koniecznie trzeba sprawdzić blok fundamentowy na przesuw. Należy wówczas uwzględnić największe parcia boczne. W momencie parcia bocznego większego od siły tarcia o grunt podzielonej przez współczynnik stateczności powinno się zrobić w nim ząb (inaczej ostrogę). Jej zadaniem jest dawanie odporu gruntu, który równoważny pozostałe parcie boczne. Tarcie fundamentu o grunt trzeba przyjmować zgodnie z zaleceniami.

Belkę boczną oblicza się na poziomą siłę poprzeczną Hx. Rozstaw żeber poprzecznych jest wówczas równa rozpiętości obliczeniowej belki górnej. Warto sprawdzić, czy przekrój betonowy dla przeniesienia naprężeń wywołanych zginaniem i ścinaniem od sił poziomych będzie wystarczający. Ma to związek z tym, że wymiary belki, ze względów konstrukcyjnych są duże. Należy też sprawdzić stateczność fundamentu na obrót oraz stateczność usuwu naziomu (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Blok fundamentowy
Blok fundamentowy


Fundamenty wywrotnic

Na obciążenie fundamentu wywrotnicy czołowej maja wpływ:

– oddziaływania, które pojawiają się na łożyskach stalowej platformy uchylnej,

– wpływy przekazywane przez mechanizm przechylania.


Z kolei fundament wywrotnicy obrotowej przejmuje obciążenia z urządzenia obrotowego. Bęben opiera się na czterech łożyskach. W przypadku wagonowej na każde z łożysk działa siła pionowa. Osiąga ona wielkość ok. 105 ton. Boczna część jest obciążona urządzeniami, które wprawiają w ruch bęben obrotowy. Obrót bębna ułatwiają bloki przeciwwag, które są podwieszone do konstrukcji budynku. Obciążenia z urządzeń, które poruszają popychacze wagonów, przejmowane są przez piwnicę napędu. Most estakady może być obciążony wyłącznie wagonami kolejowymi, których zadaniem jest opróżnianie w wywrotnicy (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne).


Zasobniki wielkopiecowe

Estakada znajduje się nad zasobnikami. Mogą na nią wjeżdżać transferkary albo pociągi z ładunkiem materiałów wsadowych. Belki estakady (podtorowe) oblicza się na najbardziej niekorzystne wpływy z podanych obciążeń. Z kolei obciążenie koleją należy założyć według normy obciążeń kolejowych z jednoczesnym uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika dynamicznego.

Ruda, aglomerat, koks i topniki mają wpływ na obciążenie zasobników. W momencie obliczania ścian lejów zasobników trzeba uwzględnić wpływy dynamiczne, które wynikają z gwałtownego wsypywania materiału do komór.

Główne obciążenia, jakie przyjmuje fundament jamy załadowczej to obciążenia:

– z ram,

– pochodzące z dolnych podpór konstrukcji stalowej wyciągu skipowego i wyciągu odsiewków koksowych,

– wpływy z pracy wagonu-wagi.

Obciążenia, które wynikają z pozostałych urządzeń nie są aż tak istotne w kwestii obliczania konstrukcji (uprawnienia budowlane 2021).

Szereg A jest fundamentem pod sztywną podporę mostu. Szereg B z kolei to fundament pod przegubową podporę mostu, a szereg C to ściana, która zamyka kanał wyładowczy. Dno kanału wyładowczego to płyta, na której posadowione są ściana szeregu C oraz fundament szeregu B. Mosty kolejowe są przeznaczone dla torów kolejowych, które są w skrajnych częściach kanału wyładowczego. Po przeciwnej stronie fundamentu szeregu A znajdują się kanały dla kabli, które zasilają napędy mostu.

Na fundament szeregu A składają się:

– zdylatowane bloki żelbetowe, które mają długość 15-18 m,

– poziome belki podtorowe,

– ściana pionowa,

– płyta dolna.

Żebra pionowe o rozstawie 5-6 m służą do usztywnienia płyty dolnej i ściany pionowej (program na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com