Praktyka zawodowa a rodzaj uprawnień

Praktyka zawodowa a jej forma Praktyka zawodowa może odbywać się w formie pełnego etatu – czyli 8 godzin dziennie. Forma, … Czytaj dalej

Zmiana zakresu uprawnień budowlanych

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej otrzymuje często pytania od kandydatów na uprawnienia budowlane. Najczęściej dotyczą one warunków zaliczenia praktyki zawodowej w … Czytaj dalej

Wpis na listę członków izby inżynierów

Wpis na listę członków izby inżynierów jest niezbędny, aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Na taki wpis czeka się … Czytaj dalej

Czas trwania egzaminu na uprawnienia

Egzamin pisemny, który otwiera nam drzwi do zdobycia uprawnień budowlanych przybiera postać testu złożonego z 30-90 pytań. Egzamin ustny, który … Czytaj dalej

Jaki jest czas trwania praktyki zawodowej?

Czas trwania praktyki zawodowej – od czego zależy? Czas trwania praktyki zawodowej podczas starania się o uprawnienia budowlane jest zależny … Czytaj dalej

Kwalifikacja wykształcenia jako pokrewne/odpowiednie

Kwalifikacja wykształcenia jako pokrewne/odpowiednie oraz jego weryfikacja ma miejsce we właściwej miejscem okręgowej izbie inżynierów budowlanych. Komisja w niej zasiadająca … Czytaj dalej

Dokumentacja praktyki zawodowej

Dokumentowanie praktyki zawodowej jest silnie zależna od miejsca, w którym się odbywała. Wiele ważnych przepisów odnośnie dokumentacji praktyki zostało zmienionych … Czytaj dalej

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Od czasu rozporządzenia z 25 września 2014r. praktyka nie musi być już dokumentowana za pomocą książki praktyk. Od tego czasu, … Czytaj dalej

Właściwe kierunki dla konkretnych specjalności

Załącznik numer 2 rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa właściwe kierunki dla konkretnych specjalności uprawnień budowlanych. Z dokumentu … Czytaj dalej

Właściwe kierunki dla specjalności instalacyjnych

To, że uprawnienia budowlane można zdobyć w różnych specjalizacjach, zakresach i rodzajach już wiemy. Wśród wielu możliwości można jednak dość … Czytaj dalej