fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Błędy wykonawstwa

Istnieje sporo błędów, które występują w wykonawstwie. Jednym z nich jest wykorzystywanie betonów niższych marek, użycie nieodpowiednich składników do betonu (czyli np. zanieczyszczone kruszywo, zleżały cement) czy dozowanie składników w sposób niezgodny z recepturą. Również źle zagęszczony beton działa na niekorzyść. Wszystkie te czynniki mogą doprowadzić do wystąpienia kawern wewnętrznych i raków powierzchniowych (uprawnienia budowlane 2021).

Błędy wykonawstwa
Błędy wykonawstwa

Kolejnym błędem jest złe podstemplowanie deskowania. W efekcie zabetonowane elementy ulegają odkształceniu. Poza tym nie należy za wcześnie ściągać deskowania konstrukcji betonowych. Błędem jest również złe obranie miejsc, gdzie mają wystąpić przerwy betonowania, a także nieprawidłowe połączenie nowego i starego betonu. Należy odpowiednio dbać o beton i użyć środki, które zabezpieczają świeży beton przed niskimi temperaturami.

Nie należy wprowadzać samodzielnie zmian do projektów czy wytycznych w trakcie realizacji bez ustalenia tego z projektantem. Nie należy wykorzystywać już zamontowanych elementów konstrukcji, żeby coś na nich tymczasowo oprzeć bądź podwiesić. Spowoduje to tylko przeciążenie konstrukcji poza jej dopuszczalną nośność. Problemem jest też nieskontrolowanie zgodności rzeczywistych warunków hydrogeologicznych w wykopach fundamentowych z przyjętymi w projekcie. Koniecznie trzeba poprawnie wykonać izolację przeciwwilgociową, termiczną i chroniącą przed agresją chemiczną. Nie nadadzą się do tego materiały, których jakość pozostawia wiele do życzenia (program na uprawnienia budowlane). Trzeba zadbać o odpowiednie stężenia w trakcie montażu. Należy zabezpieczyć konstrukcję i nie wbudowywać:

– uszkodzonych elementów prefabrykowanych,

– elementów bez odpowiedniego oparcia na podporach,

– elementów, które utrudniają wykonanie dobrych złączy w węzłach.

Wkładki zbrojeniowe, zwłaszcza pręty odgięte i strzemiona, trzeba rozmieszczać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Nie można zmieniać długości zakotwienia czy sposobu zakotwienia wkładek rozciąganych np. we wspornikach. Trzeba je odpowiednio połączyć. Ważne jest, żeby zachować minimalne odstępy między sąsiadującymi wkładkami. Tak samo istotne jest dopilnowanie grubości warstwy otulającej wkładki od strony zewnętrznej elementu zbrojonego. Błędem jest brak kontroli nad należytym wykonaniem iniekcji w konstrukcjach kablobetonowych.

Zwiększenie obciążeń zmiennych

Zwiększenie obciążeń zmiennych występuje przy:

– zmianach procesu technologicznego,

– modernizacji zakładu

– zmianie przeznaczenia obiektu.

Również dotyczą:

– stropów,

– pomostów,

– schodów,

– urządzeń pomocniczych jak np. torów suwnic bądź jednoszynowych wózków podwieszonych do stropów lub do konstrukcji przekrycia dachowego (program na uprawnienia budowlane w wersji android).

Nadmierne zużycie maszyn prowadzi do wzrostu maksymalnych obciążeń dynamicznych ponad normową wartość, która została przyjęta do obliczania konstrukcji na etapie projektowania. Spowodowane to jest brakiem przeprowadzonego na czas remontu.

Najbardziej niebezpiecznymi obciążeniami dla konstrukcji są obciążenia, które nie występują normalnie. Mowa tu o:

– działaniach wojennych,

– huragany,

– pożary,

– stan wód powodziowych,

– kataklizmy przyrody,

– wpływy sejsmiczne,

– błędy w trakcie procesów technologicznych (wybuchy, wzrost lub spadek temperatury).

Czynniki te występują na tyle rzadko, że nie uwzględnia się ich podczas projektowania. Czasami uwzględnia się jakieś pojedyncze czynniki i to w szczególnych sytuacjach. W efekcie uszkodzić się mogą nie tylko pojedyncze elementy, ale też cały budynek (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Do zwiększenia obciążeń może dojść przy:

– wzmacnianiu elementów i ustrojów budowlanych,

– przebudowie – wymiana lżejszych stropów, przekryć dachowych, ścian na cięższe,

– nadbudowie budynków.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com