fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bitumowanie wgłębne i półwgłębne nawierzchni

Głównym celem bitumowania wgłębnego nawierzchni jest wzmocnienie szkieletu mineralnego nawierzchni tłuczniowej (uprawnienia budowlane 2021). Polega to na wprowadzeniu na etapie wałowania odpowiedniej ilości lepiszcza bitumicznego do szczelin, które są pomiędzy ziarnami tłucznia. Dzięki temu, że lepiszcze przenika do nawierzchni, dochodzi do wiązania ziaren tłucznia i częściowego wypełnienia wolnych przestrzeni. Ułatwia to ich przesuwanie się i wzajemne klinowanie. Żeby zamknąć nawierzchnię, należy wykonać powierzchniowe bitumowanie.

Bitumowanie
Bitumowanie

Z kolei bitumowanie półwgłębne jest ekonomicznym sposobem bitumowania. Polega to na tym, że lepiszczem wiąże się wyłącznie górną warstwę tłucznia.

Nawierzchnia z grysów bitumowanych

Nawierzchniami smoło- i asfaltospoinowymi są nawierzchnie, które są z tłucznia, który jest klinowany grysem bitumowanym na etapie wałowania. Są one także nieszczelną nawierzchnią, które trzeba zamknąć od góry poprzez bitumowanie powierzchniowe. Są to nawierzchnie, które należą do typu lekkiego nawierzchni.

Nawierzchnia z grysów bitumowanych nazywa się inaczej dywanikiem bitumicznym. Zbudowana jest ona z:

– warstw dolnych, które są wykonane z grysów, które wzajemnie się klinują i są otoczone smołą bądź asfaltem,

– warstwy górnej, która jest pokryciem z betonu smołowego bądź asfaltowego drobnoziarnistego, która ma zamkniętą strukturę.

Masę bitumiczną powinno się przygotowywać na gorąco. Jednak należy ją układać i wałować na zimno.  W Polsce do bitumowania grysów wykorzystuje się smołę drogową. Spowodowane to jest tym, że jest dostępna mała ilość asfaltu, który jest stosowany do nawierzchni typu ciężkiego.

Dywaniki bitumiczne zalicza się do nawierzchni typu średniego (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Wykorzystuje się je z dala od miast i osiedli. Spowodowane to jest użyciem smoły drogowej do bitumowania grysów.

Nawierzchnia bitumiczna typu betonowego

Nawierzchnia bitumiczna typu betonowego charakteryzuje się tym, że kruszywo należy dobrać w ten sposób, żeby w otrzymanej nawierzchni była minimalna ilość wolnych przestrzeni. Żeby móc wykonać niektóre rodzaje nawierzchni, nie ma konieczności użycia grysów do mieszanki mineralnej.

Wyróżnia się takie typy nawierzchni z betonów bitumicznych:

– asfalt piaskowy,

– asfalt lany,

– beton asfaltowy,

– beton smołowy.

Asfalt piaskowy

Asfalt piaskowy jest masą mineralno-asfaltową. Składa się on z:

– piasku,

– mączki mineralnej,

– asfaltu.

Wszystko należy dobrać w odpowiednich proporcjach. Całość wytwarza się, układa i zagęszcza na gorąco. Masę asfaltową układa się przy pomocy rozściełacza mechanicznego lub ręcznie (łopatami, widłami i grabiami). Wałuje się ją do momentu, kiedy będzie równa nawierzchnia, która nie będzie się poddawała pod naciskiem walca. Jeżeli warstwa nie jest uszorstniana, to powinno się ją zatrzeć cementem portlandzkim od razu po zagęszczeniu nawierzchni z asfaltu piaskowego (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Asfalt lany

Asfalt lany jest masą mineralną asfaltową. Składa się ona z:

– mączki mineralnej,

– piasku,

– grysu kamiennego lub żwiru,

– asfaltu.

Wszystko dobiera się w odpowiednich proporcjach. Masę układa się na gorąco ręcznie przy użyciu gładzików bądź układarek mechanicznych. Gotową masę rozściela się i wyrównuje do profilu na podbudowie. Warstwę ścieralną powinno się posypać ostrym piaskiem i zatrzeć w sytuacji, kiedy nie przewiduje się uszorstnienia.

Uszorstnienie warstwy ścieralnej to zabieg, który polega na tym, że:

– gorącą warstwę posypuje się grysem bitumowanym i wtłacza się go w masę lekkim walcem gładkim lub ryflowanym,

– ryfluje się warstwę walcem i jednocześnie posypuje się grysem i wtłacza się go w warstwę ścieralną jezdni (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Warstwa jezdna powinna być gruba na:

– 3-4 cm dla konstrukcji jednowarstwowej,

– 2-4 cm dla konstrukcji dwuwarstwowej (każda z warstw powinna mieć taką grubość).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com