fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Biologiczne procesy korozji cementowo – polimerowego betonu

Najpopularniejszym budowlanym materiałem jest beton. Jego modyfikowanie przy pomocy dodatków i domieszek wpływa bezpośrednio na jego trwałość. Oddziaływania zewnętrznego środowiska na beton powoduje biodeterioracje, czyli niszczenie się materiału, w związku z obecnością mikroorganizmów. Obecnie współczesna inżynieria związana z budowlanymi materiałami opracowuje materiały, które mają mieć podwyższony poziom trwałości. Ich zastosowanie pozwoliłoby zmniejszyć częstotliwość napraw betonowych konstrukcji. Materiały naprawcze oraz koncepcje nowych jakościowo materiałów posiadających zdolności do samonapraw opierają się o cementowo – polimerowe kompozyty.  (uprawnienia budowlane 2022)  

Biologiczne procesy korozji cementowo – polimerowego betonu
Biologiczne procesy korozji cementowo – polimerowego betonu

Badania korozji materiałów

Wyniki przeprowadzonych badań odnośnie korozji materiałów z polimerowymi modyfikatorami, która stymulowana jest poprzez mikroorganizmy są sprzeczne, a na pewno niejednoznaczne. Wykazały one korzystny wpływ polimerów, którego funkcja opierała się na doszczelnieniu struktur w tworzywie. Biokorozja także uległa zwiększeniu. Wiele betonowych konstrukcji wykazuje narażenie na oddziaływanie mikroorganizmów. Są to podziemnie konstrukcje, konstrukcje morskie, systemy kanalizacyjne oraz systemy związane z oczyszczaniem ścieków. Proces związany z niszczeniem materiałów poprzez aktywność organizmów określa się jako biodeterioracja. Biodeterioracja to każda zmiana we właściwościach danego materiału, która jest niepożądana. Zmiany te zachodzą w związku z życiowymi czynnościami organizmów. Zazwyczaj określa się ją jako wzbudzoną korozję poprzez mikroorganizmy. (uprawnienia budowlane program) 

Strzępkowe grzyby

Strzępkowe grzyby albo bakterie stanowiące korozyjny czynnik wpływają na techniczne materiały. Ważne procesy odgrywają tu dwa rodzaje mechanizmów. Są to mechanizmy biologicznego rozkładu oraz mechanizm związany ze wzbudzoną korozją poprzez mikroorganizmy. Mechanizm zależny jest od składu technicznego materiału. Zazwyczaj materiały, które posiadają w swoim składzie organiczne związki ulegają enzymatycznemu rozkładowi. Pozostałe rodzaje materiałów o nieorganicznym, mineralnym składzie podlegają procesom wzbudzonej korozji poprzez mikroorganizmy oraz ewentualne obrastanie powierzchni materiału. (uprawnienia budowlane segregator )  

Mechanizm biologicznej korozji

Mechanizm związany ze zniszczeniami w procesie biodeterioracji sklasyfikowano na cztery grupy.  (uprawnienia budowlane kontakt)   Pierwszy typ to mechaniczne procesy, gdzie materiał uszkadza się w związku z bezpośrednim oddziaływaniem organizmów. Jako przykład można wymienić w tym miejscu uszkodzenia elektrycznych kabli przez rośliny czy gryzonie. Drugim typem są procesy asymilacyjnej chemicznej biodeterioracji. Występuje ona w sytuacji, gdy materiał degraduje się, w związku ze swoją odżywczą wartością. Taki rodzaj procesu ma miejsce najczęściej. Trzeci mechanizm wiąże się z dysymilacyjną chemiczną biodeterioracją. Występuje ona w sytuacji, gdy materiał zostaje uszkodzony przez metabolity mikroorganizmów. Dochodzi tu do zjawiska chemicznej korozji oraz pigmentacji, albo wydzielenie toksycznych rodzajów metabolitów do danego materiału. Ostatni typ mechanizmu wiąże się z obrastaniem materiału na jego powierzchni, przez żywe organizmy. Ten mechanizm pojawia się w związku z niepożądaną dla materiału obecnością mikroorganizmów oraz ich wydzieliny. Przykładem może tu być obrastanie powierzchni kadłubów statków przez morskie organizmy, w związku z wcześniejszym wytworzeniem się biofilmu. (uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com