fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bezpieczeństwo stosowania skrzydeł drzwiowych

Mając do czynienia ze skrzydłem drzwiowym, które wykonane jest przy użyciu przezroczystej tafli należy je odpowiednio oznakować, aby było to widoczne. (uprawnienia budowlane) Sam materiał, z którego wykonane są takie drzwi musi zapewniać bezpieczeństwo osobom użytkującym w przypadku, gdy dojdzie do stłuczenia ich. Wahadłowe drzwi z kolei muszą mieć przezroczyste panele, bądź też być całości przezroczyste. Warto pamiętać, że wszystkie przezroczyste rodzaje drzwi muszą zostać wykonane z odpowiednich materiałów, wykazujących odporność na rozbicie. Trzeba je także dobrze oznakować w takim miejscu, aby każdy użytkownik zauważył ostrzeżenie. Rozsuwane rodzaje drzwi powinny z kolei posiadać urządzenie, które zapobiegnie ewentualnemu wypadnięciu ich z prowadnicy. W przypadku otwierania i zamykania mechanicznego drzwi muszą one tak funkcjonować, aby nie stanowiły zagrożenia związanego z urazami osób użytkujących je. (uprawnienia budowlane program) 

Bezpieczeństwo stosowania skrzydeł drzwiowych
Bezpieczeństwo stosowania skrzydeł drzwiowych

Krajowa ocena techniczna

Wyrób konkretnego producenta podlega Krajowej ocenie technicznej. Wydaje się ją dla budowlanego wyrobu, który nie został objęty przedmiotowym zakresem Polskiej Normy. Może tak się dziać również w sytuacji, gdy metoda związana z oceną uwzględniona w PN nie jest odpowiednia, w odniesieniu do przynajmniej jednej charakterystyki zasadniczej budowlanego wyrobu. Polska Norma może również nie przewidzieć metody oceny do minimum jednej charakterystyki zasadniczej budowlanego wyrobu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku kontroli, naprawy czy konserwacji stolarki drzwiowej, może ją przeprowadzać jedynie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przy naprawach stosować trzeba wyłącznie oryginalne zamienne części, aby parametry określone przez wytwórcę związane z użytkowaniem były niezmienione.(uprawnienia budowlane kontakt)  

Obowiązywanie krajowej oceny technicznej

Krajowa ocena techniczna obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Obejmuje ona wejściowe wewnętrzne drzwi i zewnętrzne. Nie jest ona jednak dokumentem, który dopuszcza dany wyrób do obrotu w branży budowlanej. Jest to jedynie techniczna specyfikacja podczas oceny użytkowych właściwości budowlanego wyrobu. Na tej podstawie wydaje ona ocenę krajowej deklaracji użytkowych właściwości, albo krajowego certyfikatu obejmującego stałość oraz użytkowe właściwości. (uprawnienia budowlane segregator )  

Wprowadzenie drzwi do obrotu na rynku budowlanym

Drzwi wprowadzono do obrotu oraz stosowano przy budowlanych pracach do dnia 31 grudnia 2016 roku. Prace odpowiadały ich użytkowym właściwościom, oraz były prowadzone zgodnie z ich przeznaczeniem. Kiedy producent przeprowadził oceną zgodności, mógł on wydać krajową deklarację zgodności wraz z otrzymaną techniczną aprobatą na wybrane drzwi. W konsekwencji mógł je oznakować za pomocą budowlanego znaku. Techniczne aprobaty, które wydano przed 1 stycznia 2017 roku można wykorzystywać, tak jak krajowe techniczne oceny do końca upływu okresu ważności, wyłączając z tego zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe, dla których to przejściowy okres skończył się przy normach PN-EN 16034:2014 i PN-EN 14351-1+A2:2016. (uprawnienia budowlane 2022) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com