fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas wprowadzania betonów lekkich do konstrukcji sprężonych pojawiła się obawa, że wystąpią nadmierne straty sił sprężających, które wywoływane są większą odkształcalnością nowego materiału. Z tego powodu początkowe badania oraz ich realizacje były przeprowadzane i wykonywane przy zachowaniu bardzo dużej ostrożności. Podczas późniejszych badań te obawy zostały rozwiane.[egzamin na uprawnienia budowlane] Większe odkształcenia całkowite dla betonów lekkich wysokich marek są przypisywane wszystkim większym odkształceniom doraźnym, które spowodowane są mniejszym modułem sprężystości oraz częściowo nieco większymi wartościami odkształcenia skurczowego. Należy mieć tu na uwadze, że skurcz betonów wykonywanych na kruszywach porowatych o szorstkiej powierzchni nie różnie się dużo od skurczu betonów zwykłych.

Betony lekkie w konstrukcjach sprężonych
Betony lekkie w konstrukcjach sprężonych

Pełzanie betonów

Odkształcenia pełzania są dla betonów lekkich o wysokiej wytrzymałości zazwyczaj mniejsze niż w porównywalnych betonach zwykłych. Seriogin zajmował się badaniem tego zjawiska w Moskiewskim Instytucie Drogowym. Również Best i Polivka zajmowali się badaniem pełzaniem betonów. Betony przez nich analizowane wykonane były z trzech gatunków kruszyw łupków, które miały odmienną technologię spieku.[segregator uprawnienia budowlane] W przypadku betonów o wytrzymałości wynoszącej 350 kg/cm2 zauważyli oni, że najmniejsze odkształcenia wykazywał beton wykonany z kruszywem o szorstkiej powierzchni ziarn. Ogólnie można powiedzieć, że dodanie piasku naturalnego znacznie zmniejsza doraźne oraz opóźnione odkształcenie betonu lekkiego. Hanson stwierdził, że dzięki takiemu zabiegowi można zwiększyć wartość modułu sprężystości betonu lekkiego o 10-30%. Wartość ta uzależniona jest od wykorzystanego rodzaju kruszywa. Można tym sposobem również zmniejszyć wartość skurczu betonu o 15-35%. Ta wartość natomiast uzależniona jest od ilości zaczynu.[akty uprawnienia budowlane]

Wielkość pełzania

Wielkość pełzania określa się dla celów technicznych najczęściej poprzez współczynnik pełzania. Jest on bezwymiarowym stosunkiem odkształceń pełzania do odkształceń doraźnych. Współczynnik ten dla betonów lekkich ma małe wartości. Jest to spowodowane tym, że odkształcenia doraźne są dla takiego materiału dużo większe. Scriogin inaczej niż ma to miejsce w normach polskich uzależnił wartość współczynnika pełzania od marki betonu.  Dla warunków umiarkowanej wilgotności zaleca on przyjmowanie jego liczbowych wartości. Pudlik na podstawie laboratoryjnych badań własności betonu wykonanego na kruszywie z łupków spiekanych szacuje straty od skrótu sprężystego, pełzania oraz skurczu. Przyjmuje on średnie sprężanie na poziome zbrojenia o wartości 100 kg/cm2.[uprawnienia budowlane testy]

Straty naciągu

Dotychczas zostały przeprowadzone jedynie nieliczne pomiary dotyczące strat naciągu na obiektach w skali oraz w warunkach naturalnych. Wykazały one podobne wartości. Obliczone zostało, że dla sprężania w terminie 7 dni straty mogłyby wynieść 1300 kg/cm3. Dla strunobetonów wartości strat naciągu są większe. Dla cienkościennych elementów wykonanych z tego materiału, które były przechowywane w warunkach naturalnych na otwartym powietrzu były mierzone straty naciągu.[uprawnienia budowlane] W przypadku płyt otworowych, które były wstępnie sprężone i wykonane z keramzytobetonu o wytrzymałości na poziomie 200-300 kg/cm2 według Bużewicza straty naciągu były spowodowane skurczem oraz pełzaniem. Były one uzależnione od naprężeń ściskających betonie. Straty naciągu w stadium eksploatacji były określane przez Bużewicza jako uzależnione od sposoby sprężania oraz warunkach w jakich analizowane elementy dojrzewały. Elementy strunobetonowe, które były poddawane naparzaniu miały wielkość strat spowodowanych skurcze betonu na poziomie 600 kg/cm2. Podczas dojrzewania betonu wartość ta wzrasta do 700 kg/cm2 dla warunków naturalnych. Dla elementów wykonanych z kablobetonu starty te mają większe wartości i wynoszą one 800 i 1000 kg/cm2.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com