fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zapewnienie trwałości realizowanych obiektów

Betonowe konstrukcje monolityczne będą trwałe pod warunkiem, że zaprojektowano i wykonano je zgodnie z odpowiednimi warunkami normowymi (uprawnienia budowlane). Co to znaczy, że konstrukcja jest trwała? Powinna ona przez cały okres użytkowania spełniać wymagania pod kątem:

– użytkowości,

– nośności,

– stateczności.

Betonowe konstrukcje monolityczne
Betonowe konstrukcje monolityczne

Dodatkowo nie powinna generować ona zmniejszenia przydatności ani nadmiernych, nieprzewidzianych kosztów utrzymania.

Zgodnie z normami okres trwałości to minimum 50 lat. Poziom wykonawstwa i montażu produktów (takich jak mieszanka betonowa, deskowanie, zbrojenie w realizowanych konstrukcjach), jeżeli będzie zgodny z wymaganymi normami i instrukcjami, powinien zapewnić zamierzony poziom użytkowalności, wytrzymałości i stateczności. W przypadku, gdy chodzi o szczególnie odpowiedzialne konstrukcje, to opracowuje się:

– specjalne technologie wznoszenia,

– zaawansowane metody zdalnego monitoringu z ciągłą rejestracją zachowania się konstrukcji.

Obiekt budowlany powinien przede wszystkim spełnić jedno z podstawowym wymagań jakim jest bezpieczeństwo pożarowe. Beton zachowuje swoje właściwości w wysokich temperaturach na dobrym poziomie. Ruch ciepła jest powolny na skutek niskiego współczynnika przewodności cieplnej. Pozwala to na dłuższą ochronę stali zbrojeniowej, która jest wrażliwa na działanie temperatury. W jaki sposób można zwiększyć ognioodporność żelbetu? Wystarczy zastosować otuliny zbrojenia o odpowiedniej grubości, a także odpowiednie kruszywo. Betonowe konstrukcje monolityczne spełniają wymagania normowe w zakresie klas odporności ogniowej ze względu na kryterium:

– nośności ogniowej (R),

– szczelności ogniowej (E),

– izolacyjności ogniowej.

Recykling elementów budynku po skończonym okresie eksploatacji

Dzięki postępowi technologicznemu powstały nowe szanse na ograniczenie negatywnego oddziaływania budownictwa betonowego na środowisko. Dotyczy to wszystkich etapów:

– wydobywania surowców,

– przetwarzania surowców,

– wznoszenia obiektów,

– eksploatacji budynków,

– rozbiórki i utylizacji budynków.

W ciągu ostatnich 15 lat udało się zmniejszyć zużycie na jednostkę masy cementu o 50%, a emisja pyłów zmniejszyła się czterokrotnie w przemyśle cementowym.

W przemyśle cementowym niektóre odpady wykorzystuje się jako surowce energetyczne (testy uprawnienia budowlane). Mowa tu np. o zużytych oponach. Odpady energetyczne, takie jak żużel i popioły lotne, są zagospodarowane. Przetworzone odpady przemysłowe stanowią ok. 30% masy wytwarzanych cementów. Dzięki dodaniu do mieszanki betonowej domieszek upłynniających udało się obniżyć o 25% zapotrzebowanie na wodę. Ścieki, które powstają na skutek wytwarzania betonu towarowego wykorzystuje się ponownie na potrzeby produkcji. Ścieki te pojawiają się na skutek czyszczenia i mycia mieszarek i innych urządzeń.

Zrównoważony rozwój zabiega o „zamknięty obieg materiałów” na skutek pełnego recyklingu. Przykładowo w wielu krajach Europy beton z rozbiórki wykorzystuje się jako:

– kruszywo do betonu,

– na podłoża pod nawierzchnie drogowe, posadzki przemysłowe.

Nie magazynuje się go w postaci hałd nowych odpadów.

Dzięki recyklingowi betonu można zyskać zmiany w bilansie CO2. Na skutek rozdrabniania betonu powstaje rozwinięcie nowopowstałego kruszywa betonowego (uprawnienia architektoniczne). W efekcie występuje skokowy wzrost intensywności karbonatyzacji. Zakłada się, że podczas jednego, stuletniego cyklu (w tym jeden recykling) jednostka objętości betonu pochłonie 90% CO2, który powstał na skutek wytwarzania cementu, który jest niezbędny do wytworzenia betonu.

Procesy robót betonowych

Wszystkie procesy występujące w robotach monolitycznych, wymagające dużego nakładu pracy oraz charakteryzujące się uciążliwością wykonywania zostały zmechanizowane i częściowo zautomatyzowane. Szczególnie duży postęp zauważalny jest w produkcji betonu towarowego (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Wszystkie procesy, które występują w robotach monolitycznych charakteryzują się dużym nakładem pracy, a także uciążliwością wykonania. W związku z tym większość została zmechanizowana i częściowo zautomatyzowana. Postęp widać w produkcji betonu towarowego. Mianowice w prawie wszystkich wytwórniach tego surowca zastosowanie znajdują programy komputerowe. Ich zadaniem jest:

– optymalizacja składu mieszanki betonowej,

– sterowanie procesem produkcji,

– rejestrowanie całej gospodarki magazynowej betonowni,

– prowadzenie rejestru mieszarek samochodowych czy odbiorców.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com