fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton – co to za materiał?

Beton to aktualnie najpopularniejszy materiał w konstrukcjach inżynierskich. Stosowany jest do budowy domów jednorodzinnych ,obiektów o dużych kubaturach, obiektach usługowych i wielu innych. Dlatego kategoria ta cieszy się popularnością jako pytania zadawane na egzaminie ustnym.

beton
beton

Pytania na egzamin ustny

Jakie elementy zawiera podstawowa charakterystyka betonu projektowanego w postaci skróconej. Odpowiedź: powołanie na normę EN, klasę wytrzymałości na ściskanie, skład betonu i jego właściwości, zawartość chlorków, max rozmiar ziaren kruszywa, gęstość, konsystencję.

Podaj sposób oznaczania klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody rozpływu. Odpowiedź: klasy konsystencji od F1(<340mm) do F6(>630)(średnica rozpływu w mm). Wymień czynniki decydujące o przydatności cementów, stosowanych do wyrobu mas betonowych.

Wymień czynniki decydujące o przydatności cementów, stosowanych do wyrobu mas betonowych. Odpowiedź: realizacja robót, przeznaczenie betonu, warunki pielęgnacji, wymiary konstrukcji, (wydzielanie ciepła), warunki środowiska, potencjalną reaktywność kruszywa z alkaliami zawartymi w składnikach.

Podaj minimalną ilość pobieranych próbek do oceny zgodności masy betonowej przy produkcji początkowej w ilości 50m3. Odpowiedź: 3 próbki

Jakie są podstawowe wymagania dotyczące składu betonu i kto je precyzuje? Odpowiedź: przeznaczenie mieszanki betonowej i betonu, warunki pielęgnacji, wymiary konstrukcji, oddziaływanie środowiska, wymagania dotyczące wykończenia powierzchni, rozmiaru kruszywa, stosowania składników.

Jakie wymagania powinna określać specyfikacja betonu i jakie specyfikacje przewiduje norma? Odpowiedź: wymaganie zgodności z normą, klasę wytrzymałości na ściskanie, klasy ekspozycji, maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa, klasę zawartości chlorków, gęstość, konsystencję, dodatkowo rodzaj lub klasa cementu lub kruszywa – SPECYFIKACJA BETONU PROJEKTOWANEGO. SPECYFIKACJA BETONU RECEPTUROWEGO- zgodność z normą, zawartość cementu, jego rodzaj i klasę, współczynnik w/c, rodzaj, asortyment kruszywa, uziarnienie, typ i ilość domieszki lub dodatku

Jaki jest zakres, jakie wymagania i ograniczenia precyzuje norma dotycząca betonu? Odpowiedź: zakres : do betonów używanego do konstrukcji, wykonywanych na placu budowy, konstrukcji prefabrykowanych, elementów prefabrykowanych. Wymagania: składniki betonu, właściwości mieszanki betonowej i betonu, ich weryfikacja, ograniczenia dotyczące składu, specyfikacja, dostawy, procedury kontroli produkcji, kryteria i ocena zgodności. Ograniczenia : nie stosuje się do betonu komórkowego, spienionego, betonu o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3., betonu żaroodpornego.

Do jakich betonów nie stosuje się normy? Odpowiedź: nie stosuje się do betonu komórkowego, spienionego, betonu o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3., betonu żaroodpornego.

Jaki tok postępowania określa norma w sprawie oceny zgodności? Odpowiedź: badania wstępne, gdy są wymagane, kontrole produkcji łącznie z kontrolą zgodności.

Ile klas ekspozycji betonu związanych z oddziaływaniem środowiska jest określonych w normie i co one określają? Odpowiedź:X0- brak zagrożenia korozyjnego, XC- karbonatyzacja, XD- chlorki nie z wody morskiej, XS- chlorki z wody morskiej, XF- zamrażanie rozmrażanie, XA- agresja chemiczna, XM- ścieralność

Jakie informacje powinny być umieszczone na dowodzie dostawy betonu towarowego? Odpowiedź: Klasa betonu, nr receptury, konsystencja, nazwa wytwórni, numer dowodu dostawy, data i godzina załadunku, dostawy, rozpoczęcia i zakończenia rozładunku, nr rejestracyjny ciężarówki, nabywca, nazwa miejsca dostawy, ilość mieszanki deklaracja zgodności

Jakie działania winny być wykonane podczas kontroli zgodności i jakie są kryteria zgodności? Odpowiedź: kryterium zgodności dotyczącej wytrzymałości betonu na ściskanie, przynależności betonu do rodziny, dotyczące wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, dot. Właściwości innych niż wytrzymałość(zawartość cementu, gęstość itp.), dotyczące konsystencji

Jakich warunków dotyczy kontrola produkcji betonu? Odpowiedź: dobór materiałów, projektowanie betonu, produkcja betonu, sprawdzenia i badania, wykorzystanie wyników badań dotyczących składników, mieszanki i betonu oraz sprzętu, kontrolę sprzętu do transportu mieszanki, kontrolę zgodności.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com