fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badania geologiczne gruntu

Realizacja inwestycji, jaką jest budowa, nie ogranicza się jedynie do postawienia murów. Przed przystąpieniem do wykonania jakichkolwiek prac budowlanych należy bowiem przeprowadzić dokładne badania geologiczne gruntu. Są one wykonywane w celu określenia stanu gruntu, w tym jego warunków fizykomechanicznych. Uzyskane wyniki umożliwiają dopasowanie oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań  budowlanych, które gwarantują nie tylko bezpieczeństwo samego procesu budowy, ale również stabilność konstrukcyjną przyszłego budynku. Znajomość zagęszczenia gruntu, poziom i agresywność wód gruntowych – bez tej wiedzy niemożliwe jest wyliczenie fundamentów bądź wzmocnienia skarp nasypów. W zdobyciu niezbędnych informacji w tym względzie służą nie tylko laboratoryjne badania, lecz także właśnie te geologiczne. (uprawnienia architektoniczne)

Badanie geologiczne a prace budowlane
Badanie geologiczne a prace budowlane

Warunki przebiegu oraz zakres badań geologicznych

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki zakres geologicznych badań zostaje ustalony na podstawie kategorii geotechnicznej budynku. Proces budowy obiektów budowlanych klasy pierwszej (między innymi jedno- lub dwukondygnacyjne budynki gospodarcze oraz mieszkalne) trzeba poprzedzić odpowiednimi badaniami. W tym przypadku mogą się one ograniczać jedynie do sondowań, wierceń albo analizy makroskopowej. Podczas badania geologicznego najczęściej wykonuje się co najmniej trzy odwierty o głębokości około 4-5 metrów. Sondowanie dynamiczne oraz statystyczne, badanie dylatometryczne bądź presjometryczne, a także próbne obciążenie gruntu pozwalają na określenie mechanicznych i fizycznych właściwości gruntu, takich jak wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, spójność czy też kąt tarcia wewnętrznego. (uprawnienia budowlane przepisy)

Przed wykonaniem badań geologicznych należy ustalić ich przebieg z geologiem. Następnym krokiem jest uzgodnienie metody badań – w przypadku domów jednorodzinnych najczęściej mają one formę udarowo-obrotową. Tego typu badania gruntu przeprowadzane są przy użyciu specjalnego wiertła hydraulicznego. Zazwyczaj montuje się je w taki sposób, by zapewnić jego mobilność na całym polu podległego terenu, co umożliwia przeprowadzenie kilku prób. Podczas badania geologicznego gruntu wykorzystywane są również sondy statyczne, które są wyposażone w stożek mechaniczny lub elektroniczny. Ich wybór jest uzależniony od spoistości oraz struktury gruntu. (uprawnienia budowlane egzamin ustny)

Cel wykonania badań geologicznych gruntu

Wykonanie badań geologicznych gruntu w głównej mierze służy ustaleniu warunków zabudowy. Jest to niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a także do wybrania odpowiednich fundamentów czy też określenia ilości zbrojenia przez projektanta. Badania umożliwiają także określenie trudności, które mogą się pojawić w związku z fizykomechanicznymi właściwościami konkretnego gruntu, np. może dochodzić do wysadzistości gruntu na skutek zamarzania wody, co z kolei stanowi poważne zagrożenie dla całości konstrukcji. Jeśli interpretacja wyników badań wykaże, że na konkretnym terenie może dochodzić do powstawania cyklicznego opadania i unoszenia się gruntu, to fundamenty należy wykonać na głębokości większej niż przemarzanie. (uprawnienia budowlane egzamin)

Zapobieganie szkodom

Odpowiednia interpretacja i wykorzystanie wyników badań geologicznych przyczynia się do uniknięcia możliwych kosztów związanych z ewentualnymi szkodami na skutek posadowienia budynku w niewłaściwy sposób. Koszt przeprowadzenia takich badań z pewnością jest tańszy niż ten związane z potencjalną naprawą, remontem, wzmocnieniem popękanych posadzek oraz ścian, również piwnic narażonych na zalanie z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych. (uprawnienia budowlane kontakt)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com