fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nagłe oziębienie betonu

Na skutek nagłego oziębienia betonu dochodzi do szybkiego tworzenia się lodu w porach na powierzchni próbki. Lód ten z kolei zamyka dostęp zimna do rdzenia, co powoduje naprężenia wewnętrzne (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Zamrożenie przebiega o wiele bardziej korzystnie w przypadku powolnego oziębiania. Jednocześnie jeżeli oziębianie zachodzi zbyt wolno, to może wystąpić zjawisko przemieszczania się wody w drobnych porach. Naprężenia, które powstały w betonie na skutek nagłych zmian przy dużej liczbie cykli, powodują zmiany struktury i rozluźnienie cząstek.

Czas oddziaływania minusowej temperatury ma mniejsze znaczenie niż szybkość odtajania po zamrożeniu rdzenia próbki. Znaczna pojemność cieplna betonu sprawia, że te zjawiska nie przebiegają tak ostro.

Konieczność zbadania rysoodporności najczęściej wynika z powodu:

– korozji zbrojenia i betonu od wpływów atmosferycznych lub chemicznych – np. w zakładach przemysłowych,

– pracy dynamicznej elementów – wpływ obciążeń przemiennych w belkach podsuwnicowych powodujących powstawanie przegubów w miejscu powstania rysy albo wpływ obciążeń dynamicznych od pracy maszyn (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Badanie elementów zginanych

Badania elementów zginanych

Metoda badań elementów zginanych dotyczy najczęściej odtworzenia warunków pracy elementów, w których będą one się znajdować i tworzyć część składową konstrukcji. Wykorzystuje się do tego próbne obciążenie. Żeby w elemencie, który wyjęto z konstrukcji wywołać te same warunki należy:

– ustawić element w stendzie badawczym,

– odtworzyć odpowiednie „warunki brzegowe” na podporach,

– obciążyć próbnie w ten sposób, aby wywołać naprężenia w elemencie od zginania i ścinania, jakie pojawią się po wbudowaniu elementu w konstrukcję (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne).

Badania elementów zginanych najczęściej dotyczą i samych elementów nośnych, i elementów wypełniających, które spełniają funkcję pośrednią w przekazywaniu obciążenia użytkowego na elementy zginane nośne. Elementami wypełniającymi są np. pustaki i płytki.

Cele badań zginanych elementów

Głównym celem badań zginanych elementów nośnych są poniższe zagadnienia:

– sztywność przy obciążeniu krótkotrwałym lub długotrwałym,

– praca sprężysta przy kontrolnym zwiększeniu obciążenia,

–  współpraca poprzeczna z sąsiednimi elementami (tzw. klawiszowanie),

– rysoodporność,

– nośność graniczna, którą wyznaczono obciążeniem nieniszczącym lub niszczącym.

Głównym celem badania zginanych elementów wypełniających jest:

– ustalenie współpracy tych elementów z elementami nośnymi,

– określenie możliwości przebicia przy zginaniu (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne).

Dodatkowo elementy nośne i wypełniające można badać na obciążenia, które mogą się pojawić podczas składowania, transportu czy montażu.

Badanie sztywności nośnego elementu zginanego przy obciążeniu krótkotrwałym opiera się na zmierzeniu odkształceń przy doraźnym obciążeniu użytkowym i uzupełniającym. Doraźny oznacza krótkotrwały (6-12 godzin). Wielkość tych odkształceń oraz ich stosunek do rozpiętości nie powinny odbiegać od wielkości obliczonych teoretycznie lub od wielkości dopuszczalnych podanych w normach.

Celem badania sztywności elementu nośnego zginanego przy obciążeniu długotrwałym jest określenie wpływu odkształceń teologicznych na wielkość i charakter wzrostu odkształceń w czasie. Obciążenie zwiększa się od wartości zerowej do wielkości ostatecznej w przeciągu 15-20 dni. Z kolei czas trwania obciążenia wynosi od 1 roku do 2 lat. Wielkość próbnego obciążenia wynosi od 0,5 do 0,6 wartości obciążenia niszczącego.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com